پیشگیری از پوکی استخوان در هنگام کاهش وزن

محققین دانشکده علوم پزشکی و سلامت دانشگاه Copenhagen در مطالعه ای نشان دادند که استفاده از هورمون روده ای GLP-1 در درمان چاقی مانع از کاهش تراکم استخوانی در کاهش وزن های شدید می گردد. یافه های حاصل از این مطالعه زمینه ای برای مطالعات بیشتر در رابطه با درمان چاقی است. GLP-1 مشابه داروی لیراگلوتاید است که امروزه به طور وسیعی برای درمان دیابت نوع 2 بکار می رود، با وجود این نشان داده شده است که برخلاف سایر داروه های دیابتی موجب افزایش خطر شکستگی استخوان نمی گردد. لیراگلوتاید به دلیل اثرات مهارکننده اشتها برای درمان چاقی نیز کاربرد دارد. با وجود این اثرات آن بر تراکم استخوانی افراد دارای اضافه وزنی که به دیابت نوع 2 مبتلا نیستند مشخص نمی باشد. محققین در این مطالعه 37  زن با کاهش وزن 12 کیلوگرمی بر اثر رژیم غذایی را انتخاب کردند. آزمودنی ها به دو گروه تقسیم شدند: گروهی که داروی لیراگلوتاید را دریافت کردند و گروه کنترل. پس از یک دوره یکساله، آزمودنی ها توصیه هایی را برای حفظ وزن کاهش یافته دریافت کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری مطالعه نشان داد که هر دو گروه وزن خود را به خوبی حفظ کردند با وجود این در گروهی که داروی لیراگلوتاید را دریافت کردند کاهش تراکم استخوانی مشاهده نشد، علاوه بر این مقادیر نشانگرهای تشکیل استخوان نیز در خون آن ها افزایش یافته بود. نتایج این مطالعه به ویژه در مورد زنان یائسه ای که نیاز به کاهش وزن دارند، اهمیت دارد. به دلیل این که یائسگی با افزایش ابتلا به استئوپروز همراه است. مقاله مرتبط با این مطالعه در منتشر شد.

منبع:


Eva W. Iepsen, et al. GLP-1 receptor agonist treatment increases bone formation and prevents bone loss in weight-reduced obese women. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2015
 

نظرات بسته شده است.