پیشگیری از بروز سرطان: ماهی زیاد بخورید

مطالعات زیادی در زمینه ارزیابی اثرات مصرف ماهی بر پیشگیری از بروز سرطان انجام شده است. در این مطالعه مروری جدید تأکید شده است که اگر نوع مرغوب ماهی از لحاظ اُمگا 3 و در مقادیر کافی خورده شود و اگر به روش صحیح طبخ شود، می تواند از بروز تومورهای سرطانی پیشگیری کند. محققین در این مطالعه در ابتدا به نقش دوز پائین آسپرین در زمینه کاهش تومورهای آدنوکارسینوماز پرداختند. سازوکار مورد توجه در این زمینه کاهش فعالیت آنزیم سیکلواکسیژناز 2 ، یک آنزیم درگیر در تولید و گسترش آدنوکارسینوماز پرداختند. سپس آنها به نقش اسیدهای چرب اُمگا 3 بر علیه آنزیم سیکلواکسیژناز 2 پرداختند. آن ها خاطر نشان شدند که اُمگا 3 می تواند فعالیت این آنزیم را مهار کند و در نتیجه خطر بروز آدنوکارسینومازها را کاهش دهد. محققین تأکید کردند که نه تنها میزان مصرف ماهی، بلکه طبیعت ماهی و نوع طبخ آن نیز می تواند بر پتانسیل ماهی برای کاهش احتمال بروز تومورهای سرطانی مؤثر باشد.در مطالعات ایتالیایی نشان داده شده است که احتمال بروز سرطان های شایع در افرادی که هفته ای دوبار ماهی می خورند کم تر از افرادی است که هفته ای یک بار یا کمتر ماهی می خورند. در مطالعه ای دیگر نشان داده شد که احتمال بروز سرطان در افرادی که مکمل اُمگا 3 می خوردند، تا 23 درصد کاهش یافت. به علاوه، میزان مرگ و میر نیز در این افراد کمتر گزارش شد.  مقاله مرتبط با این مطالعه در مجلهNutrition and Cancer: An International Journal منتشر شد.

منبع:


James J. DiNicolantonio, et al. A Higher Dietary Ratio of Long-Chain Omega-3 to Total Omega-6 Fatty Acids for Prevention of COX-2-Dependent Adenocarcinomas. Nutrition and Cancer, 2014.

 

نظرات بسته شده است.