پیشگیری از بروز دیابت بارداری آسان است

بر اساس یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داده شد که با اصلاحات منحصر به فرد سبک زندگی می توان از برو دیابت بارداری در زنان در معرض خطر پیشگیری کرد. نتایج این مطالعه بسیار امید بخش است و پیامدهای خوبی برای سلامتی مادر و فرزند- هردو – دارد. شیوع چاقی و اضافه وزن در حال افزایش است. بیش از 60 درصد زنان در سن بارداری به اضافه وزن و چاقی مبتلا هستند. چاقی خطر بروز اختلالاتی مثل دیابت بارداری را افزایش می دهد. دیابت بارداری و چاقی مادر می تواند فرزند را در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2 و چاقی قرار دهد. بنابراین نیاز به مداخلات مؤثر برای پیشگیری از بروز دیابت بارداری می باشد. مطالعاتی در زمینه پیشگیری از دیابت بارداری وجود دارد ولی نتایج آن ها متناقض و اثر بر شیوع دیابت بارداری بسیار اندک است.  در این مطالعه 293 زن با سابقه  دیابت بارداری و نمایه توده بدنی بیشتر از 30 بررسی شدند. آن ها به طور تصادفی به دو گروه مداخله ای ( 155 n=) و کنترل ( 138 n=) تقسیم شدند. آزمودنی ها در گروه مداخله به صورت فردی مشاوره در زمینه رژیم غذایی، فعالیت بدنی و کنترل وزن دریافت کردند. گروه کنترل نیز مراقبت های عمومی را دریافت کردند. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که شیوع دیابت بارداری در زنان در معرض خطری که مداخلات سالمی در سبک زندگی داشتند در حدود 39 درصد کاهش یافت. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجلهDiabetes Care منتشر شد.

منبع:


Saila B. Koivusalo, et al. Gestational Diabetes Mellitus Can Be Prevented by Lifestyle Intervention: The Finnish Gestational Diabetes Prevention Study (RADIEL). Diabetes Care, 2015
 

نظرات بسته شده است.