پری بیوتیک ها موجب کاهش وزن می شوند

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشگاه Calgary بر روی مدل حیوانی نشان داد که نوع ویژه ای از فیبرهای رژیم غذایی به نام پری بیوتیک ها با تأثیر بر فلور میکروبی معده مادران می توانند چاقی را در مادر و کودک- هردو – کاهش دهند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Raylene Reimer ؛ " هدف اصلی ما در این مطالعه تغییر فلور میکروبی معده مادران با استفاده از رژیم غذایی بود . اگر ما بتوانیم ترکیبات سالم و کلیدی را برای افزودن به منابع غذایی شناسایی کنیم که توانایی کاهش تأثیرات منفی چربی ها و شکر رژیم غذایی را داشته باشند، کشف بسیار بزرگی است. پری بیوتیک ها نوع ویژه ای از فیبر رژیم غذایی هستند که به طور طبیعی در سیر، پیاز، موز و گندم کامل یافت می شوند. آن ها اجزای غذایی غیرقابل هضم هستند که از روده کوچک عبور می کنند و رشد باکتری های مفیدی را در روده تحریک می کنند. پژوهشگران در این مطالعه درکنار رژیم غذایی پرچربی و پر شکر موش ها را با مکمل پری بیوتیک ها در سه هفته بارداری و شیردهی مکمل یاری کردند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که مادرانی که پری بیوتیک ها را دریافت کرده بودند و نیز زاده های آن ها، به ترتیب حدود 33 و 30 درصد چربی بدنی کم تری در مقایسه با موش هایی که در گروه غیر پری بیوتیک بودند، داشتند. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Scientific Reports منتشر شد.

منبع:


Heather A. et al.  Diet-induced changes in maternal gut microbiota and metabolomic profiles influence programming of offspring obesity risk in rats. Scientific Reports, 2016
 

نظرات بسته شده است.