پرتوی آفتاب و بروز مالتیپل اسکلروزیس

یافته های حاصل از یک مطالعه بر بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (M.S )در انجمن نورولوژی آمریکا نشان داد که بروز بیماری در افراد مبتلا که در سن نوجوانی روزانه در معرض پرتوی آفتاب تابستانی بودند، دیرتر از بیمارانی است که کمتر در معرض نور آفتاب قرار داشتند. علاوه بر این محققین دریافتند که شروع بیماری در افرادی که در حدود سن 20 سالگی اضافه وزن داشتند، سریع تر از افراد با وزن طبیعی یا کمبود وزن رخ داده است. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Julie Hejgaard Laursen ؛ " عوامل زیادی در بروز بیماری M.S دخالت دارند و شناسایی آن ها نیاز به مطالعات بیشتری دارد، با وجود این چندین مطالعه نشان داده اند که ویتامین D و قرار گیری در معرض پرتوی آفتاب اثرات محافظتی بر گسترش بیماری دارد." وی در ادامه افزود:" یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که قرار گیری در معرض پرتوی خورشید در نوجوانی می تواند بر سن شروع بیماری اثر داشته باشد." محققین در این مطالعه داده های پرسشنامه ای و نمونه خونی  1161 بیمار مبتلا به M.S را بررسی کردند. آزمودنی ها بر اساس مدت زمان قرار گیری در معرض آفتاب به دو دسته تقسیم شدند. علاوه بر این از آن ها در مورد میزان دریافت ویتامین D و مکمل اُمگا3  در سن 20 سالگی نیز سؤال شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که شروع بیماری در افرادی که در سن نوجوانی بیشتر در معرض آفتاب بودند در حدود 6/1 سال دیرتر و در افرادی که در سن نوجوانی اضافه وزن داشتند 1/3 سال زودتر بود. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Neurology  منتشر شد.

منبع:


J. H. Laursen, et al. Association between age at onset of multiple sclerosis and vitamin D level-related factors. Neurology, 2015
 

نظرات بسته شده است.