ویتامین D: متولدین تابستان سالم ترند

یافته های حاصل از یک مطالعه پیشنهاد کرد که زنانی که در تابستان متولد می شوند، در مقایسه با متولدین فصول دیگر سالم‌ترند. به بیان نویسندگان این مقاله؛ " قرارگیری بیشتر در معرض نور خورشید و متعاقب آن سنتز بیشتر ویتامین D در سه ماهه‌ی دوم بارداری می تواند یکی از دلایل این تفاوت باشد. " به بیان دیگر، محیط ابتدای زندگی یعنی پیش از تولد می تواند اثرات زیادی را بر سلامتی در سال های بعدی زندگی داشته باشد. این اثر پروگرمینگ نام دارد و پیامدهای زیادی در نوجوانی و بزرگسالی دارد. بر اساس نتایج این مطالعه، ماه تولد بر وزن هنگام تولد و زمان بلوغ دختران- هر دو_ اثر دارد. این دو عامل نقش تعیین کننده ای بر سلامتی زنان دارند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی همبستگی بین ماه تولد بر وزن هنگام تولد و زمان بلوغ زنان بود. محققین در این مطالعه 450000 مرد و زن را بررسی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری مطالعه نشان داد که متولدین تابستان وزن بیشتری را در هنگام تولد دارند، در بزرگسالی قد بلندتری دارند و علاوه براین، کمی دیرتر از زنان متولد فصول سرد، بالغ می شوند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر John Perry ؛" مدارک پیشین اثرات فصل تولد  برای مثال بر وزن هنگام تولد و سایر عوامل مرتبط با سلامتی گزراش کرده اند. با وجود این ما در این مطالعه بر رشد و نمو دوران کودکی شامل زمان بلوغ متمرکز شدیم به دلیل این که زمان بلوغ اثر زیادی را بر سلامتی دارد."  مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Heliyon منتشر شد.

منبع:


Day et al. Season of birth is associated with birth weight, pubertal timing, adult body size and educational attainment. Heliyon, October 2015
 

نظرات بسته شده است.