ویتامین D عملکرد ورزشی را بهبود می بخشد

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که مکمل یاری ویتامین D می تواند عملکرد ورزشی را بهبود بخشد و علاوه بر این خطر بیماری قلبی و عروقی را کاهش دهد. ویتامین D که به صورت یک ریز مغذی و نیز یک هورمون شناخته می شود، به کنترل مقادیر کلسیم و فسفر در خون کمک م یکند و برای سلامت استخوان و دندان ضروری است. ویتامین D به واسطه برخورد اشعه فرابنفش به پوست در بدن ساخته می شود. مطالعات پیشین نشان می دهند که ویتامین D موجب مهار فعالیت آنزیم فعال کننده هورمون استرسی کورتیزول می گردد. افزایش مقادیر کورتیزول موجب افزایش فشار خون و تنگی عروق می شود. به دلیل این که ویتامین D موجب کاهش مقادیر کورتیزول می شود، به لحاظ نظری می توان بر بهبود عملکرد ورزشی و نیز کاهش ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی اثر مثبتی داشته باشد. در این مطالعه حققین 13 فرد بالغ را به مدت دو هفته ارزیابی کردند. آزمودنی ها روزانه 50 میکروگرم ویتامین D می خوردند و یا این که در گروه دارونما بودند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مطالعه نشان داد که مکمل یاری ویتامین D موجب کاهش فشارخون در گروه تجربی نسبت به دارونما شد. علاوه بر این محققین مشاهده کردند که مقادیر کورتیزول ادراری گروه تجربی کمتر از گروه دارونما بود،  و مسافت پیموده شده بیشتر و میزان خستگی کمتری در گروه ویتامین D نسبت به گروه دارونما مشاهده شد.

منبع:


The above post is reprinted from materials provided by Society for Endocrinology
 

نظرات بسته شده است.