ویتامین D از طریق مغز می تواند وزن و قند خون را کاهش دهد

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید نشان داده شد که ویتامین D در موش های چاق می تواند به واسطۀ مغز موجب کاهش وزن و کنترل قند خون گردد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ "کمبود ویتامین D در افراد چاق و مبتلا به دیابت نوع 2 وجود دارد، با وجود این هنوز سهم این ویتامین در اتیولوژی این بیماری ها روشن نشده است. " ناحیه ای در مغز وجود داردد به نام هیپوتالاموس که در تنظیم قند خون و وزن بدن درگیر است، گیرنده های ویتامین D در این ناحیه از مغز وجود دارد. این مطالعه بر روی مدل حیوانی انجام شد. محققین در این پژوهش به طور مستقیم ویتامین D را وارد هیپوتالاموش موش ها کردند. آن ها نوع فعال ویتامین D یعنی 1،25 دی هیدروکسی ویتامین 3D را از طریق یک لوله نازک که در مغز موش های چاق در زمان بیهوشی جاسازی کرده بودند، ویتامین D را وارد بطن سوم ( یک فضای باریک درون هیپوتالاموس) مغزی موش های چاق کردند.  یک گروه از موش ها نیز به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که موش های گروهی که ویتامین D دریافت می کردند در مقایسه با موش های گروه کنترل، تحمل به گلوکز و نیز حساسیت به انسولین شان بهبود یافته بود.  در مجموع، یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که ویتامین  D  نقش بسیار مهمی در شروع بیماری دیابت نوع 2 و نیز چاقی دارد. نتایج این مطالعه در کنفرانس بین المللی غدد درون ریز در چیکاگو ارایه شد.  
 
منبع:
The above story is based on materials provided by Endocrine Society. 
 

نظرات بسته شده است.