ویتامین C و کاهش خطر سرطان سر و گردن

محققین دانشکده پزشکی دانشگاه Maastricht دریافتند که ویتامین C حاصل از مصرف میوه ها و سبزیجات می تواند نقش بسزایی در کاهش خطر بروز سرطان سر و گردن داشته باشد. آن ها خاطر نشان کردند  که ویتامین E نیز در پیشگیری از ابتلا به این بیماری نقش مهمی دارد. سرطان سر و گردن هفتمین سرطان رایج در جهان است و سالیانه بیش از 1000 نفر را درگیر می کند. سرطان دهان رایج ترین نوع سرطان سر و گردن است و شیوع آن در زنان بیشتر از مردان است. در طول یک دهه اخیر میزان شیوع سرطان دهان در زنان و مردان به ترتیب 45درصد و 16 درصد گزارش شده است. محققین در این مطالعه بیش از 120000 نفر را در دامنه سنی 55 تا 69 سال و در فاصله زمانی 1986 تا 2015 پیگیری کردند. در مجموع رابطه بین مصرف میوه ها و سبزیجات و انواع مختلف سرطان سر و گردن بررسی شد. محققین نقش مواد مغذی ویژه را در این مطالعه بررسی کردند. در میان سایر عوامل مؤثر، داده های حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت زیاد ویتامین C با کاهش ابتلا به سرطان دهان و سایر انواع سرطان های سر و گردن همبستگی دارد. محققین در این مطالعه تأکید کردند که ویتامین C ناشی از دریافت میوه ها و سبزیجات نه حاصل از دریافت مکمل رژیمی این اثر را دارد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Leo Schouten؛ "یافته های حاصل از این مطالعه مدارک موجود در زمینه ارتباط بین میوه ها و سبزیجات و خطر بروز انواع مختلف سرطان سر و گردن را تأیید می کند." وی در ادامه افزود: " مطالعات بیشتری لازم است تا سازوکارهای موجود در این زمینه روشن شود." مقاله مرتبط با این مطالعه درAmerican Journal of Clinical Nutrition  منتشر شد.

منبع:


American Journal of Clinical Nutrition on 8 July
 

نظرات بسته شده است.