ورزش کوتاه مدت در کاهش وزن مؤثرتر است

طبق آمار سازمان جهانی بهداشت در سال 2008، 10 درصد جمعیت زمین از چاقی رنج می برند و پیش بینی می شود در دهه های آتی این وضعیت تشدید شود. همه افرادی که خواستار کاهش وزن هستند کمتر از مقداری که گمان می کنند به ورزش نیاز دارند. طبق یافته های مطالعه ای جدید، افرادی که تنها 30 دقیقه در روز ورزش می کنند 30 درصد بیش از افرادی که 1 ساعت ورزش می کنند کاهش وزن داشته اند.
محققان با فرض اینکه افرادی که ورزش کوتا ه مدت تر دارند خسته نمی شوند و بنابراین انرژی و انگیزه بیشتری برای ادامه رژیم و رعایت سبک زندگی سالم دارند به بررسی تأثیر زمان بندی ورزش بر کاهش وزن در افراد چاق پرداختند. نتایج این مطالعه در سال 2013 در مجله Scandinavian Journal of Public Health منتشر شده است.
در این مطالعه محققان 60 فرد دارای اضافه وزن را به مدت 13 هفته پیگیری نمودند. به طوریکه مدت و تکرر انجام فعالیت ورزشی و همچنین تغییرات وزنشان طی 13 هفته اندازه گیری و ثبت می شد. در این مطالعه از نیمی از افراد خواسته شده بود که هر روز 30 دقیق ورزش پرتحرک و با شدت بالا مانند دوچرخه سواری، پیاده روی سریع داشته باشند در حالیکه از نیمی دیگر خواسته شد که هر روز به مدت یک ساعت با شدت بالا ورزش کنند. همچنین سطح انگیزه شرکت کنندگان برای ورزش و ادامه سبک زندگی سالم از طریق مصاحبه بررسی می شد.
نتایج نشان داد افراد مورد مطالعه ای که کمتر ورزش می کردند- مثلا در حد یک پیاده روی ساده- احساس پر انرژی بودن می کردند و انگیزه بیشتری برای ادامه روزانه ورزش و سبک زندگی سالم داشتند. در عوض افرادی که یک ساعت در روز ورزش می کردند احساس خستگی مفرط می کردند و انگیزه شان برای ادامه ایجاد تغییرات سالم کمتر می شد.
افرادی که 30 دقیقه در روز ورزش می کردند به طور میانگین 4 کیلوگرم طی سه ماه وزن کم کردند در حالیکه گروه دوم که روزانه یک ساعت ورزش می کردند حدود 3 کیلوگرم کاهش وزن داشتند. نتایج نشان می دهند که ورزش کوتاه مدت تر می تواند مفید باشد. در مطالعه ای دیگر نشان داده شده است که تنها 12 دقیقه ورزش فشرده در هفته-در سه برهه 4 دقیقه ای-می تواند توانایی بدن را برای جذب اکسیژن و کاهش فشار خون افزایش دهد.
راهنماهای کلی سلامت توصیه می کنند که بزرگسالان باید به منظور حفظ سلامتی 150 دقیقه ورزش با شدت متوسط و 75 دقیقه ورزش شدید در هفته انجام دهند.در مطالعه ای دیگر نشان داده شد که هر یک دقیقه ورزش شدید اضافه می تواند منجر به کاهش وزن بیشتر شود. به طوریکه به طور میانگین مقایسه افراد نشان داد به ازای هر دقیقه ورزش بیشتر در روز  BMI 7/0 کاهش می یابد.این نکته بسیار جالب است که ورزش کوتاه مدت بیش از ورزش های طولانی مدت مؤثر واقع می شود.
منبع:

Bente Stallknecht, etal .Scandinavian Journal of Public Health,2013
 

نظرات بسته شده است.