ورزش چربی بد را به چربی خوب تبدیل می کند

محققین دریافته اند که ورزش کمک به تبدیل چربی بد به نوع خوب آن می کند نوعی که به لحاظ متابولیکی فعال تر است. انسان ها دو نوع چربی دارند: چربی قهوه ای (چربی خوب)، این نوع چربی از طریق کالری ها سوخته و تولید گرما می کند. چربی سفید (چربی بد)، این چربی در نتیجه کالری بیش از حد ایجاد شده و تنها یک ذخیره انرژی محسوب می شود. به طور کلی افراد با مقادیر بیشتر چربی قهوه ای لاغرتر هستند و  قادر به گرم ماندن در شرایط سرما هستند درحالیکه افراد با سطوح بالای چربی سفید مایل به زندگی با سبک بی تحرک می باشند. در این مطالعه محققین دریافتند مردانی که تحت برنامه ورزشی شدید قرار گرفتند قهوه ای شدن بافت چربی سفید زیر پوستی(SCWAT) را تجربه کردند.
برنامه ورزشی به مردان تمرین دوچرخه سواری برای 12 هفته را در نظر گرفت و موش های مطالعه نیز در چرخ های مخصوص ورزش برای مدت 11 روز دویدند.
درمقایسه با چربی سفید اصلی ناشی از رفتارهای بی تحرک و نشسته ، نوع جدید یعنی چربی قهوه ای از لحاظ متابولیکی بسیار فعال تر بود.
محققین مطالعه چربی قهوه ای شده را به موش های چاق بی تحرک منتقل کردند تا چگونگی تاثیر چربی قهوه ای شده را بر روش استفاده گلوکز توسط بدنشان مشاهده کنند.
 آنها دریافتند که پس از انتقال، موش ها تحمل گلوکز و حساسیت انسولین افزایش یافته ای را برای حداقل 3ماه داشتند.
نتایج نشان می دهند که ورزش نه تنها اثرات سودمندی بر ماهیچه دارد بلکه بر چربی نیز اثرگذار است. زمانیکه چربی تحت تمرین قرار می گیرد قهوه ای تر و به لحاظ متابولیکی فعال تر می شود. به نظر می رسد که از چربی سالم فاکتورهایی در جریان خون رها می شود که بر دیگر بافتها عمل می کند.
همه ما می دانیم که ورزش برایمان مفید است اما در این مطالعه نشان داده شد که چربی به طرز چشمگیری در پاسخ به تمرینات ورزشی تغییر می کند و اثرات خوب متابولیکی دارد .
چربی که از آن صحبت به میان آمد چربی ای نیست که در ناحیه شکمی شما تجمع یافته و نوع بد تلقی می شود و می تواند منتهی به دیابت و دیگر شرایط مرتبط با مقاومت انسولین شود. چربی ای است که در زیر پوست قرار دارد ، چربی زیرپوستی که اثرات متابولیکی مهمی را داراست .
نتایج آشکار می سازند که چربی قهوه ای شده با ترکیب بهتر بدن، توده چربی کمتر و  برداشت افزایش یافته گلوکز و حساسیت به انسولین افزایش یافته مرتبط است.
نکته عملی: یافته های به دست آمده انگیزه بیشتری را برای بیرون زدن و ورزش کردن فراهم می کند. حتی اگر وزنی از دست ندهید مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که فعالیت بدنی همچنان چربی شما را در جهت فعال تر شدن متابولیکی نشانه می رود و به طور کل سلامتی و متابولیسم شما را بهبود می بخشد.
منبع:,2013,6, 21-25   American Diabetes Association
 

نظرات بسته شده است.