ورزش هندبال یا فوتبال در نوجوانی مانع از ابتلا به استئوپروز می شوند

استئوپروز یک اختلال سلامتی جدی است که بیشتر در زنان یائسه بروز می کند. به تازگی، یک مطالعه اسپانیایی نشان داد که پرداختن به فعالیت های ورزشی در دوران بلوغ می تواند موجب بهبود وضعیت استخوان در بزرگسالی و در نتیجه کاهش خطر ابتلا به استئوپروز شود. در این زمینه، رشته های ورزشی هندبال، بسکتبال و فوتبال اثر بهتری را بر سلامت استخوانی در مقایسه با سایر رشته های ورزشی مثل شنا دارند. به طور کلی، استئوپروز به عنوان یک بیماری کشنده خاموش عنوان می شود. به دلیل این که ممکن است سال ها تشخیص داده نشود. ویژگی اصلی این بیماری کاهش تراکم استخوانی در استخوان های شکننده و در نتیجه افزایش خطر شکستگی درآن ها می باشد. یکی از راهبردهای مؤثر در کاهش خطر ابتلا به این بیماری ورزش کردن و فعالیت بدنی است. بر این اساس، محققین دانشگاه Castilla-La Mancha اثرات رشته های ورزشی گوناگون را بر سلامت استخوانی در دوران بلوغ ارزیابی کردند. در این مطالعه، محققین بر اثر بخشی انواع رشته های ورزشی در بهبود وضعیت سلامت استخوانی دختران متمرکز شدند. بدین منظور، 200 دختر اسپانیایی در دامنه سنی 9 تا 13 سال بررسی شدند. آزمودنی ها بر اساس نوع رشته ورزشی به 5 گروه تقسیم شدند؛ شنا، بسکتبال، هندبال، فوتبال و گروه کنترل. دو نوع آزمون تانر ( ارزیابی وضعیت بلوغ) و تراکم استخوانی ( ارزیابی ترکیب بدنی)  در دختران اجرا شد. یافته های حاصل نشان داد که برای گسترش اثرات استخوان سازی فعالیت ورزشی نیاز به بیشتر از 2 ساعت تمرین در هفته می باشد و رشته های ورزشی فوتبال، بسکتبال و هندبال اثرات بیشتری در مقایسه با شنا  دارند. یافته های حاصل از این مطالعه در Journal of Sports Sciences منتشر شد.

منبع:


Esther Ubago-Guisado, Alba Gómez-Cabello, Javier Sánchez-Sánchez, Jorge García-Unanue, Leonor Gallardo. Influence of different sports on bone mass in growing girls. Journal of Sports Sciences, 2015
 

نظرات بسته شده است.