ورزش های آبی و یوگا به بهبود علائم ام اس کمک می کنند.

مولتیپل اسکلروزیس یا بیماری ام اس یک بیماری خودایمنی مزمن و پیشرونده است که در آن سیستم  ایمنی بدن به بافت های عصبی حمله کرده و منجر به بروز اختلالات حرکتی در فرد بیمار می شود. سایر علائم بیماری ام اس شامل خستگی جسمی و ذهنی، ضعف، افسردگی و علائم پاراستزی (سوزن سوزن شدن، خارش و بی حسی) است.
اخیراً در مطالعه ای محققان نشان دادند که این علائم به طور قابل توجه بعد از 8 هفته شرکت در برنامه های یوگا و ورزش های آبی بهبود می یابد. در مقایسه با گروه کنترل، خستگی، افسردگی و علائم پاراستزی در بیمارانی که 3  بار در هفته در برنامه ورزشی شرکت می کردند به طور معنی دار کاهش یافت. در گروه کنترل احتمال افسردگی متوسط تا شدید نسبت به گروهی که یوگا و ورزش های آبی انجام می دادند 35 برابر بیشتر بود.
در این مطالعه 54 زن مبتلا به ام اس با میانگین سنی 34 سال به 3 گروه تقسیم شدند: 1- یوگا، 2- ورزش های آبی و 3- عدم ورزش. قبل و بعد از مطالعه بیماران پرسشنامه ای را در مورد علائم خود تکمیل کردند. بیماران درمان های قبلی خود شامل داروهایی که به منظور تنظیم سیستم ایمنی دریافت می کردند را ادامه دادند.
به گفته محققان برنامه های ورزشی می تواند در آینده به عنوان یک راهکار در کنار درمان های استاندارد ام اس مورد توجه قرار گیرد.
منبع:


Exercising Impacts on Fatigue, Depression, and Paresthesia in Female Patients with Multiple Sclerosis. Medicine & Science in Sports & Exercise, 2016
 

نظرات بسته شده است.