ورزش خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات را کاهش می دهد.

انجمن سرطان آمریکا در مطالعه ای 10000 مرد  93-50 ساله را که بین سال های 1992 تا 2011 به سرطان پروستات موضعی (سرطان به خارج از پروستات گسترش پیدا نکرده بود) مبتلا بودند، مورد مطالعه قرار داد. اطلاعاتی در مورد میزان فعالیت بدنی این افراد قبل و بعد از تشخیص بیماری گرفته شد. نتایج نشان داد احتمال مرگ ناشی از سرطان پروستات در مردانی که بیشترین میزان ورزش را قبل از تشخیص بیماری انجام می دادند نسبت به کسانی که کمترین میزان ورزش را داشتند، 30 درصد کمتر بود. همچنین احتمال مرگ در مردانی که بیشترین میزان ورزش را بعد از تشخیص بیماری انجام می دادند نسبت به کسانی که کمترین میزان ورزش را داشتند، 34 درصد کمتر بود.
در بخش دیگری از مطالعه محققان اثر پیاده روی را به عنوان تنها شکل ورزش مورد بررسی قرار دادند. یافته ها نشان داد که پیاده روی به میزان 6-4 ساعت در هفته قبل از تشخیص بیماری با کاهش خطر مرگ ناشی از سرطان پروستات به میزان یک سوم مرتبط است. اما پیاده روی بعد از تشخیص بیماری با کاهش قابل توجه خطر مرگ مرتبط نبود.
این یافته ها نشان می دهد که نجات یافتگان از سرطان پروستات باید به انجام فعالیت بدنی پایبند باشند و پزشکان باید سبک زندگی فعال را در میان این بیماران ترویج کنند. در این راستا انجمن سرطان آمریکا توصیه می کند که افراد بزرگسال در طول هفته حداقل 150 دقیقه فعالیت بدنی متوسط یا 75 دقیقه فعالیت بدنی شدید داشته باشند.

منبع :


Elizabeth Kavaler, et al. American Association for Cancer Research, news release, April 18, 2016
 

نظرات بسته شده است.