ورزش باعث بهبود ساختار مغز شما می شود

بر اساس نتایج جدید، سبک زندگی فعال چه در افراد آلزایمری و چه افراد سالم منجر به افزایش سلول های خاکستری مغز می شود. کاهش این سلول ها با ابتلا به فراموشی و زوال ذهنی در ارتباط است.
در این مطالعه 876 فرد با میانگین سنی 78 سال، شرکت داشتند. 42% این افراد مرد بودند. از این افراد تصویربرداری مغزی ( MRI) انجام شد  و سطح فعالیت بدنی آنها مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی کالری مصرف شده در 15 فعالیت بدنی مختلف در نظر گرفته شد. میانگین انرژی مصرفی آنها در هفته، حدود 1000 کیلوکالری بوده و میانگین توده بدنی آنها 27 بود. 25% این افراد مبتلا به آلزایمر بودند.
پژوهشگران یافتند، مغز افراد فعالی که در طول هفته کالری بیشتری سوزانده بودند ، 5% حجم ماده خاکستری بیشتری نسبت به افراد کم تحرک داشت. این ارتباط هم در افراد سالم و هم در افراد مبتلا به آلزایمر صدق میکرد.
حجم بخش خاکستری مغز در افراد فعال، ml663 و در افراد کم تحرک ml 628 بود، این اختلاف 5%  زیاد و قابل توجه است. این پژوهشگران معتقدند، بسیاری از افراد مبتلا به آلزایمر بوسیله تغییرات سبک زندگی می توانند بهبود یابند.
به گزارش این پژوهشگران، داشتن سبک زندگی فعال که بوسیله میزان کالری مصرفی در هفته سنجیده می شود، اثرات مثبتی بر ساختار مغز دارد.

منبع:

Raji C, et al "Energy expenditure is associated with gray matter structure in normal cognition, mild cognitive impairment, and Alzheimer's dementia" RSNA 2012

نظرات بسته شده است.