ورزشکاران حرفه ای: هنگام تشنه شدن آب بنوشید!

براساس یک توافق نامه بازنگری شده در زمینه کاهش سدیم خون ( هایپوناترمی) هنگام فعالیت ورزشی؛ بازیکنان نخبه فوتبال، کوهنوردان حرفه ای و ورزشکاران استقامتی برای پیشگیری از افت شدید مقادیر سدیم خون بهتر است در هنگام تشنگی آب بنوشند. در این بیانیه تأکید شد که این بهترین روش برای پیشگیری از عواقب خطرناک افت سدیم خون در ورزشکاران نخبه است. در واقع حس تشنگی به ورزشکاران کمک می کند به اندازه نیاز آب بخورند. حفظ مقادیر مطلوب سدیم خون و نیز آب رسانی کافی هنگام فعالیت ورزشی – هر دو- بر عملکرد ورزشکار مؤثرند. این راهبرد به ویژه برای مسابقات در فصل تابستان بسیار اهمیت دارد. کنترل و مدیریت تعادل آب رسانی نقش بسزایی در عملکرد ورزشی دارد. هایپوناترمی هنگام فعالیت ورزشی در فصول گرم سال به دلیل افزایش دریافت آب و عرق ریزی ورزشکاران رایج تر است. هایپوناترمی ناشی از فعالیت ورزشی که گاهی "مسمومیت آبی " نیز نامیده می شود به کاهش سدیم خون پس از گذشت 24 ساعت از فعالیت ورزشی اطلاق می شود. به طور معمول در این شرایط به دلیل تورم مغزی علایمی نظیر سردرد، تهوع، گیجی و تشنج بروز می کند. بهره مند شدن از سازوکار ذاتی تشنگی برای هدایت مصرف آب بهترین راهبرد جهت کنترل میزان نوشیدن و پیشگیری از زیاده روی کردن در آن است. دریافت میزان زیادی از مایعات موجب کاهش مقادیر سدیم خون و اختلال در دستگاه تنظیمی می شود. یافته های حاصل از این مطالعه در Clinical Journal of Sport Medicine منتشر شد.

منبع:


Tamara Hew-Butler, et al. Statement of the Third International Exercise-Associated Hyponatremia Consensus Development Conference, Carlsbad, California, 2015. Clinical Journal of Sport Medicine, 2015
 

نظرات بسته شده است.