هورمون درمانی به موقع در زنان یائسه و خطر بروز آلزایمر

آخرین داده های حاصل از مطالعه طولانی مدت بر روی هورمون درمانی  نشان میدهد زنانی که در طول 5 سال اول یائسگی خود هورمون درمانی جایگزین را انتخاب می کنند، 30% خطر کمتری برای ابتلا به آلزایمر دارند.
اغلب پژوهشگران معتقدند که هورمون درمانی کمکی به پیشگیری از بیماری های مرتبط با سن در زنان نخواهد کرد و حتی این درمان ممکن است خطراتی نظیر سرطان پستان، بیماری قلبی و بیماری های کیسه صفرا نیز در پی داشته باشد. اخیرا پژوهشگران به بررسی این فرضیه پرداختند که آیا زمان آغاز هورمون درمانی می تواند نقشی در اثرات خوب یا بد آن داشته باشد یا خیر.
Zandi و همکارانش به بررسی 1768 زن 65 ساله پرداخته و آنها را برای مدت 11 سال مورد پیگیری قرار دادند. حدود 1105 زن از هورمون درمانی استفاده می کردند که شامل استروژن به تنهاییی یا استروژن همراه با پروژسترون بود. در طول مدت پیگیری 176 زن به آلزایمر مبتلا شدند.
بررسی های بیشتر نشان داد زنانی که در طول 5 سال اول یائسگی خود هورمون درمانی را شروع کرده بودند در مقایسه با زنانی که هورمون درمانی را دیرتر آغاز کرده بودند، 30% احتمال کمتری برای ابتلا به آلزایمر داشتند.
به بیان این پژوهشگران این نتایج فرضیه زمان را  در مورد هورمون درمانی اثبات کرده است، به این معنا که شروع  زود هورمون درمانی مفید و شروع دیرتر آن می تواند حتی مضر باشد.

منبع:

Huibo Shao et al “Hormone therapy and Alzheimer disease dementia: New findings from the Cache County Study” Neurology October 30, 2012

نظرات بسته شده است.