هفته دوازدهم بارداری

وضعیت رشد کودک شما

در این هفته مغز کودک شمابه رشد ادامه می دهد و ناخن های ظریف انگشتان دست و پا شروع به شکل گیری می کنند. تارهای صوتی  در این هفته  که آخرین هفته سه ماهه نخست بارداری است، تشکیل می شوند.

هم اکنون کلیه های کودک شما فعالیت خود را آغاز می کنند. بعد از بلعیدن مایع آمنیوتیک، کودکتان قادر خواهد بود آن را به صورت ادرار دفع کند. روده ها نیز راه خود را به سمت شکم باز می کنند، زیرا اکنون  جایی برای آنها در شکم وجود دارد.

وضعیت بدن شما

آیا پوست شما  به واسطه بارداری درخشان شده است؟

نه تنها به علت نشاطی که به واسطه بچه دار شدن احساس می کنید، بلکه یک علت فیزیولوژیک نیز برای روشن تر و لطیف تر شدن پوست در طول دوران بارداری وجود دارد. افزایش حجم خون و هورمون های بارداری در ایجاد این درخشش به پوست شما دخیل هستند. حجم بیشتر جریان خون، خون بیشتری را به رگ  ها می رساند و هورمون ها نیز ترشح غدد چربی را افزایش می دهند. در نتیجه پوستی نرم تر و لطیف تر نمایان می شود. بعضی مواقع افزایش ترشح چربی می تواند باعث ایجاد موقتی آکنه شود.

نظرات بسته شده است.