نوشیدن چای سیاه و کاهش خطر شکستگی در زنان مسن

یافته های حاصل از یک مطالعه استرالیایی با 5 سال پیگیری نشان داد که نوشیدن چای سیاه و بدون شیر با کاهش خطر بروز شکستگی در زنان مسن مرتبط است. به طور ویژه، یافته های حاصل از بررسی داده های مربوط به  بیش از 1000 زن با میانگین سنی 75 سال نشان داد که  نوشیدن روزانه حداقل 3 فنجان چای موجب کاهش 34درصدی خطر شکستگی های استئوپروزی جدی و 42درصد کاهش خطر بروز شکستگی های لگن در مقایسه با زنانی که کمتر چای می نوشیدند، شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکترRichard L  ؛ "یافته های حاصل از مطالعات پیشین نشان داد که مصرف چای به دلیل داشتن فلاونوئیدهای رژیمی اثر مفیدی بر ساختار استخوان دارد." وی در ادامه افزود: " در حال حاضر یافته های حاصل از مطالعه ما تأییدی است برای مدارک پیشین و پیشنهاد می کند که نوشیدن چای سیاه با کاهش خطر بروز شکستگی ها در زنان مسن همبستگی دارد. با وجود این در مطالعه ما سازوکار این رابطه علت و معلولی روشن نشد و برای شفاف سازی نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه اثرات مفید فلاونوئیدها بر سلامت استخوان است. با وجود این شاید طرح ریزی این نوع مطالعه مشکل باشد به دلیل این که تغییر عادات نوشیدن چای افراد کار سختی است." در مجموع محققین در این مطالعه برای پیشگیری از بروز انواع شکستگی ها در زنان سالمند به آن ها توصیه کردند که روزانه حداقل 3 لیوان چای بنوشند. نکته اساسی این است که به طور معمول افراد مسن در مقایسه با افراد جوان حداقل روزانه 3 لیوان چای را مصرف می کنند.

منبع:


American Society for Bone and Mineral Research 2015 Annual Meeting; October 9, 2015; Seattle, Washington. Abstract FR0309
 

نظرات بسته شده است.