نوشیدنی های گازدار و درک مغز

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید که در مجله Gastroenterology به چاپ رسید نشان داده شد که گاز دار کردن (carbonation)، یکی از اجزای مهم و رایج نوشابه ها، می تواند درک مغز را در ارتباط با مزه شیرینی در زمینه تشخیص بین شکر و شیرین کننده های مصنوعی مشکل کند. به بیان روساریو کومو؛ نویسنده مسئول این مقاله، " ترکیب گازدار کردن با شیرین کننده های مصنوعی در مقایسه با نوشیدنی های معمولی می تواند درک مزه شیرینی را تحت تأثیر قرار دهد. در واقع، فریب مغز در مورد نوع شیرین کننده نوشیدنی می تواند به نفع کاهش وزن باشد، این موجب تسهیل نوشیدن نوشابه های کم کالری می شود، به دلیل این که مزه آن ها مانند نوشابه های شکر دار و پرکالری می شود. با وجود این، ترکیب گازدارکردن با شکر می تواند به دلیل کاهش درک مغز در مورد میزان دریافت شکر، موجب برهم خوردن تعادل کالریکی و افزایش دریافت انرژی گردد. این رابطه، می تواند بروز چاقی و سندرم متابولیک را در بین افرادی که به خوردن نوشابه های گازدار حاوی شکر اعتیاد دارند، توجیه کند. محققین در این مطالعه به منظور بررسی تفاوت بین فعالیت مغزی در مورد نوشابه های گازدار حاوی شکر و قندهای مصنوعی(رژیمی) از MRI استفاده کردند. با وجود این، نتایج این مطالعه نمی تواند تأییدی بر مصرف نوشابه هاب رژیمی یا هر نوع نوشابه گازدار دیگری باشد. در واقع می توان گفت که اثرات مضر انواع مختلف نوشابه های گازدار هنوز به قوت خود باقی است و نتایج این مطالعه صرفاً جنبه تحقیقاتی دارد.

منبع:

Rosario Cuomo, et al.  Effect of Carbonation on Brain Processing of Sweet Stimuli in Humans. Gastroenterology, 2013.

نظرات بسته شده است.