نوشیدنی های شیرین: یکی از دلایل افزایش مرگ ومیر در جهان

محققین دانشگاه Tufts در مطالعه ای نشان دادند که مصرف نوشیدنی های شیرین به طور تقریبی هر ساله موجب 184000 مرگ در سرتاسر جهان می شود. در اولین گزارش کلی در زمینه اثر نوشیدنی های شیرین، محققین مرگ ومیرها و ناتوانی های ناشی از دیابت، بیماری قلبی و سرطان در سال 2010 را بررسی کردند. در این تجزیه و تحلیل نوشیدنی های شیرین شامل انواع نوشابه های گازدار، نوشیدنی های میوه ای، نوشیدنی های انرژی زا / ورزشی یا نوشیدنی های دست سازی حاوی حداقل 50 کیلوکالری در هر 8 انس در نظر گرفته شد و آب میوه های 100 درصد خالص از لیست بررسی حذف شد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکترDariush Mozaffarian ؛ "نوشیدنی های شیرین یکی از دلایل مرگ و میر در بسیاری از کشورهای جهان است. حذف و کاهش مصرف نوشیدنی های شیرین باید به عنوان یک راهبرد مهم تغذیه ای مطرح شود." محققین در این مطالعه 62 ارزیابی تغذیه ای شامل 611971 فرد را در بین سال های 1980 تا 2010 و در 51 کشور بررسی کردند. در سال 2010 محققین میزان مرگ ومیر ناشی از نوشیدنی های شیرین را به شرح زیر بررسی کردند:
–    133000 مرگ ناشی از دیابت
–    45000 مرگ ناشی از بیماری قلبی و عروقی
–    6450 مرگ ناشی از سرطان
اثر نوشیدنی های شیرین درمیان جمعیت های گوناگون متفاوت بود. برای مثال میزان مرگ ومیر در جمعیت بالای 65 سال ژاپنی کمتر از 1 درصد برآورد شد. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Circulation منتشر شد.

منبع:


Singh GM, et al. Estimated Global, Regional, and National Disease Burdens Related to Sugar-Sweetened Beverage Consumption in 2010. Circulation, June 2015
 

نظرات بسته شده است.