نوشیدنی های انرژی زا و افزایش فشارخون

بر اساس گزارش همایش انجمن قلب آمریکا؛ نوشیدنی های انرژی زا موجب افزایش فشار خون و نامنظمی ضربان قلب خواهند شد.
پژوهشگران برای تعیین چگونگی اثر  مصرف نوشیدنی های انرژی زا بر سلامتی قلب  7 مطالعه مشاهده ای و مداخله ای انجام شده را مورد بررسی قرار دادند. شرکت کننده های این مطالعه شامل افراد سالم و بیمار 18 تا 45 ساله بودند.
آنالیز داده های این مطالعات نشان داد، مصرف کنندگان نوشیدنی های انرژی زا با افزایش 5/3 درجه ای در فشار خون سیستولیک مواجه شده و هم چنین احتمال بیشتری برای ابتلا به آریتمی قلبی دارند.
نتایج نشان داد، نوشیدنی‌های انرژی زا فشار خون را بالا برده و باعث نامنظمی ضربان قلب می شوند. این تغییرات می تواند خطر حمله قلبی را افزایش داده و در طولانی مدت بر عملکرد قلب تأثیرات منفی داشته باشد.
اگرچه برای اثبات این ارتباط به مطالعات بیشتری نیاز است اما با توجه به نتایج این مطالعه به افراد مبتلا به فشار خون بالا یا آریتمی قلبی توصیه می شود اکیدا نوشیدنی های انرژی زا در برنامه غذایی خود مصرف نکنند، هم چنین از آنجا که این نوشیدنی ها حاوی کافئین می باشند، افرادی که به طور معمول کافئین بالایی در روز دریافت نمی کنند، ممکن است با مصرف این نوشیدنی ها افزایش ناگهانی فشار خون را تجربه نمایند.

منبع:

American Heart Association’s Epidemiology and Prevention/Nutrition, Physical Activity and Metabolism 2013 Scientific Sessions

نظرات بسته شده است.