نوشابه های ورزشی کافئین دار موجب بروز دیابت می شوند

یافته های حاصل از یک مطالعه کانادایی نشان داد که مصرف نوشابه های انرژی زای حاوی کافئین به دلیل افزایش زیاد مقادیر انسولین خون موجب افزایش ابتلا به دیابت نوع 2 در سال های بعدی زندگی می شود. محققین در این مطالعه اثرات نوشابه های رایج را بر توانایی بدن برای کنترل قند خون در نوجوانان ارزیابی کردند. آن ها مشاهده کردند که این نوشابه های انرژی زای کافئین دار توانایی بدن را برای کنترل مقادیر زیاد قند خون مهار می کنند. با افزایش زیاد انسولین برای کاهش مقادیر قند خون توسط بافت ها، احتمال بروز مقاومت به انسولین نیز افزایش می یابد. نوجوانان در مقایسه با افزاد بالغ به این اثر حساس‌تر هستند به دلیل این که اندازه بدنی آن ها کوچک تر است بنابراین در مقایسه با بزرگسالان بالغ در معرض مقادیر بیشتری قند خون قرار می گیرند. به بیان دقیق تر، یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که خوردن نوشابه های انرژی زای کافئین دار موجب افزایش 20 تا 30 درصد ی قند و انسولین خون می شود. به دلیل این که کافئین پس از مصرف به مدت 4 تا 6 ساعت در بدن باقی می ماند، مقاومت به انسولین پیاپی با مصرف مداوم نوشابه های انرژی زا در نوجوانانی می تواند موجب افزایش مخاطرات متابولیکی در افراد مستعد به ابتلا به دیابت در سال های بعدی زندگی از طریق مداخله با تنظیم متابولیسم گلوکز خواهد شد. یافته های حاصل از این مطالعه در کنفرانس جهانی دیابت 2015 ارایه شد.

منبع:


'Energy drink consumption impairs oral glucose tolerance in adolescents: a randomized, double-blind, crossover pilot study', H Virtanen et al, poster presentation, World Diabetes Congress
 

نظرات بسته شده است.