نوشابه های ورزشی موجب بی خوابی و ناآرامی ورزشکاران می شوند

نتایج یک مطالعه ی جدید در زمینه ارزیابی اثرات مثبت و منفی نوشابه های ورزشی در ورزشکاران نشان داد که با وجود افزایش 3 تا 7 درصدی عملکرد ورزشی، به طور معمول این نوشابه های ورزشی می توانند موجب افزایش دفعات بی خوابی و نیز نا آرامی ورزشکاران در هنگام تمرین یا مسابقه گردند. مصرف نوشابه های ورزشی حاوی کافئین در سال های اخیر افزایش یافته است. محققین در این مطالعه به مدت 4 سال در زمینه این موضوع مطالعه کردند. هدف اصلی آن ها ارزیابی تغییرات روانی حاصل از دریافت روزانه 3 میلی گرم به ازای کیلوگرم از وزن بدن کافئین بود. این مطالعه دو سوکور بود و با گروه کنترل انجام شد. ورزشکاران شامل فوتبالیست های نخبه، کوهنوردان، شناگران، بسکتبالیست ها، بازیکنان راگبی، والیبال، تنیس و هاکی می شدند. 90 ورزشکار نخبه که سابقه دریافت کافئین کمی در طول روز داشتند ( 53 مرد و 37 زن) در مطالعه شرکت کردند. ورزشکاران به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول روزانه 3 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن کافئین دریافت می کردند و گروه دوم نوشابه بدون کافئین می خوردند. ورزشکاران 60 دقیقه پس از نوشیدن نوشابه های ورزشی تمرین کردند. به طور کلی، محققین مصرف روزانه سه بطری از نوشابه های ورزشی و یا نوشیدن یک بطری از آن ها را قبل و بعد از مسابقه ارزیابی کردند. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که نوشابه های کافئین دار عوارض جانبی دارند که در بین ورزشکاران زن و مرد مشترک است. مقاله مرتبط با این مطالعه درBritish Journal of Nutrition منتشر شد. 
 
منبع:
Juan J. Salinero, et al. The use of energy drinks in sport: perceived ergogenicity and side effects in male and female athletes. British Journal of Nutrition, 2014.
 

نظرات بسته شده است.