نوجوانان چاق در معرض سرطان های دستگاه گوارش

نتایج یک مطالعه جدید نشان داده است احتمال ابتلا به سرطان مری در نوجوانان چاق نسبت به همسالان با وزن نرمال  دو برابر بیشتر است.

در این مطالعه پژوهشگران از اطلاعات افراد 17 ساله مراجعه کننده برای آزمون های پزشکی به منظور تعیین میزان سلامتی برای گذراندن دوره سربازی استفاده کردند. این پژوهشگران BMI حدود یک میلیون نوجوان اسرائیلی را طی سال های 1967 تا 2005 اندازه گیری کردند. این افراد از لحاظ ابتلا به سرطان در آینده برای مدت 5/2 تا 40 سال مورد پیگیری قرار گرفتند.

یافته ها نشان داد وزن و وضعیت اقتصادی اجتماعی تا سن 17 سال بر خطر بروز سرطان در آینده اثرگذار هستند. پژوهشگران یافتند خطر بروز سرطان مری در نوجوانان دارای اضافه وزن 1/2 برابر بیشتر است. هم چنین نوجوانان در سطح پایین اقتصادی اجتماعی 2/2 برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به سرطان معده قرار دارند. پژوهشگران خاطرنشان کردند این ارتباط را می توان با نقش احتمالی رژیم غذایی و استفاده از تنباکو که هر دو با بروز سرطان معده مرتبطند، توجیه کرد. هم چنین خطر بیشتر ابتلا به سرطان مری در نوجوانان چاق می تواند به دلیل بروز رفلاکس در آنها باشد.

بر اساس آمار انستیتو ملی سرطان، 68% از بزرگسالان آمریکایی 20 سال یا بالاتر دارای اضافه وزن یا چاق هستند و این آمار رو به افزایش است.

منبع:

Zohar Levi, et al “Adolescents’ Weight and Socioeconomic Status May Affect Their Risk of Developing Esophageal and Gastric Cancer Later in Life”Cancer 15 October 2013.

نظرات بسته شده است.