نشستن زیاد و خطر افزایش چربی دور قلب

بر اساس نتایج حاصل از یک مطالعه نشان داده شد که نشستن طولانی مدت می تواند موجب افزایش ساخت چربی های ناسالم در اطراف قلب شود. نتایج سی تی اسکن 500 آمریکایی نشان داد که مدت زمان نشستن با افزایش چربی دور قلب در ارتباط است. این شرایط زمانی که اثرات نامطلوبی بر سلامتی خواهد داشت تنها نشانه عدم فعالیت ورزشی نیست بلکه اثرات آن بر بدن فراتر از بی فعالیتی است. به بیان لارسن نویسنده مسئول این مقاله؛ حتی اگر شما هر روز بدوید ولی بازهم 8 ساعت را به حالت نشسته سپری کنید، این مدت زمان اثرات نامطلوبی بر سلامتی شما خواهد داشت. بنابراین می تواند گفته که نشستن برای سلامتی مضر است. وی در ادامه افزود؛ نشستن موجب توزیع چربی در بدن می گردد به دلیل این که برخی از انواع چربی نسبت به سایر انواع آن مضرتر هستند.

این مطالعه بر روی 504 بزرگسال آمریکایی و در دامنه سنی 65 سال انجام شد، سی تی اسکن آزمودنی ها با هدف بررسی میزان گسترش چربی در بدن آن ها انجام شد. در این مطالعه چربی زیرپوستی، چربی احشایی (چربی اطراف اندام های داخلی)، چربی داخل قفسه سینه، چربی دور قلب و چربی داخل عضله مورد بررسی قرار گرفت. سپس از شرکت کنندگان در مورد مدت زمان نشستن در روز و میزان فعالیت ورزشی روزانه سؤال شد.

یافته ها نشان داد که هر چه مدت زمان نشستن در روز بیشتر باشد، میزان چربی اطراف قلب نیز بیشتر است، این چربی یکی از عامل های خطر بیماری قلبی – عروقی است و می تواند موجب افزایش کار قلب شود. در این مطالعه نشان داده شد که مدت زمان نشستن با سایر انواع چربی مرتبط نمی باشد. نکته قابل توجه این است که فعالیت ورزشی روزانه در شرایطی که میزان ساعات نشستن در روز زیاد است نیز نمی تواند موجب کاهش چربی اطراف قلب شود، در صورتی که در کاهش چربی احشایی که عامل بیماری های دیابت و متابولیکی است، مؤثر است. بنابراین، در این مورد (چربی اطراف قلب) پرداختن به فعالیت ورزشی عامل مؤثری نمی باشد. فعالیت ورزشی+ میزان نشستن دو عاملی است که در این مورد باید به آن ها به طور همزمان توجه شود. مدت ساعات نشستن در روز نباید از 10 ساعت بیشتر باشد.

منبع:

Britta Larsen, Ph.D., postdoctoral researcher, department of cardiovascular epidemiology, University of California, San Diego (in La Jolla); Sripal Bangalore, M.D., assistant professor of medicine, NYU School of Medicine, and director of research, Cardiac Catheterization Laboratory and Cardiovascular Outcomes Group

نظرات بسته شده است.