میوه ها و سبزیجات به اندازه ی فعالیت ورزشی برای مغز مفیدند

نتایج یک مطالعه ی جدید نشان داد که سلامت مغزی با دریافت میوه و سبزی رابطه دارد. به بیان دقیق تر، هر چه میزان مصرف میوه ها و سبزیجات بیش تر باشد، سلامت و نشاط مغزی نیز بیش تر است. در این مطالعه نشان داده شد؛‌افرادی که روزانه 5 وعده میوه می خوردند، از نشاط مغزی بیش تری برخوردارند. به بیان نویسنده ی مسئول این مقاله؛  دکتر Saverio Stranges،" دریافت میوه و سبزیجات در کنار استعمال سیگار به ترتیب جزو عوامل افزاینده و کاهنده ی نشاط و سلامت مغزی به شمار می روند." محققین در این مطالعه نتایج ارزیابی کشور انگلیس که در حدود 14000 فرد بالای 16 سال در آن ارزایابی شده بودند را بررسی کردند. 44 درصد این جمعیت را مردان و 56درصد آن را زنان تشکیل می دادند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که 15 درصد افراد میوه و سبزی کمی دریافت می کنند و علاوه بر آن 15 افراد نیز به اندازه ی کافی میوه می خورند. 16 تا 84 درصد افراد نیز به میزان متوسط میوه و سبزی می خوردند. 5/33 درصد از افراد سلامت و نشاط مغزی زیادی برخوردار بودند و حدود 5 وعده میوه در طول روز می خوردند،‌در حالی که  8/6درصد افراد حدود یک وعده و یا حتی کمتر از این میزان میوه می خوردند که از نشاط مغزی کم تری نیز برخوردار بودند. یافته های حاصل از این مطالعه در مجله ی BMJ Open منتشر شد. 
 
منبع:
 
S. Stranges, P. C. et al. Major health-related behaviours and mental well-being in the general population: the Health Survey for England. BMJ Open, 2014.
 

نظرات بسته شده است.