میوه جات و سبزیجات و کاهش خطر مرگ و میر

نتایج یک مطالعه نشان داد که مصرف میوه و سبزی جات می تواند موجب کاهش میزان مرگ و میر، به ویژه مرگ ومیر ناشی از بیماری های قلب و عروقی شود. اثرات حاصل از دریافت میوه و سبزیجات کاملاً روشن است و موضوع جدیدی نیست. با وجود این، یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که دریافت آن ها با کاهش میزان مرگ و میر همراه است. به بیان دقیق تر، میزان مرگ میر ناشی از بیماری های قلب و عروقی در این زمینه چشمگیرتر است. در این مطالعه در حدود 451151 آزمودنی به مدت 13 سال مورد بررسی قرار گرفتند.  در طول این دوره 25686 مرگ رخ داد. این مطالعه یکی از مطالعات بسیار گسترده ی اپیدمیولوژیکی است. بر اساس نتایج این مطالعه، مصرف بیش از 569 گرم میوه و سبزی در روز می تواند میزان مرگ و میر را حدود 10 درصد کاهش دهد. علاوه بر این، با افزایش هر 200 گرم میوه و سبزی در روز میزان مرگ و میر می تواند در حدود 6 درصد کاهش یابد. مطالعات پیشین نیز خاطر نشان کردند که مصرف میوه و سبزی می تواند از بروز بیماری های مزمن جلوگیری کند و خطر مرگ را در حدود 25-10 درصد کاهش دهد. نتیجه مهم تر در این مطالعه این است که مصرف میوه و سبزی در افرادی که عادات غلطی مثل مصرف الکل (30 تا 40 درصد)  دارند و یا چاق هستند (20 درصد) مؤثرتر است. دلیل اثرات مفید میوه ها و سبزیجات محتوای آنتی اکسیدانی بالای آن ها است که می تواند استرس اکسایشی ناشی از کشیدن سیگار، مصرف الکل و چاقی را کاهش دهد.

منبع:

M. Leenders, et al. Fruit and Vegetable Consumption and Mortality: European Prospective Investigation Into Cancer and Nutrition. American Journal of Epidemiology, 2013

نظرات بسته شده است.