مکمل یاری ویتامین D اثری بر کم خونی بیماران دیالیزی ندارد

یافته های حاصل از یک کارآزمایی بالینی با هدف بررسی اثر ویتامین D در بیماران دیالیزی نشان داد که دریافت 6 ماه مکمل یاری ویتامین D2 اثری بر کاهش نیاز بیماران برای داروهای کم خونی که تولید سلول های قرمز را تحریک می کنند، نداشت. ویتامین D فواید زیادی برای سلامتی دارد جدای از اثر بر استخوان، کمبود ویتامین D در دامنه ای بیماری از قلبی‌عروقی تا سرطان دخالت دارد. مدارک اولیه پیشنهاد می کنند که مکمل یاری تغذیه ای ویتامین D می تواند بر تولید گلبول های قرمز یا اریتروپویزیز در بیماران دیالیزی اثر داشته باشد. این اثر برای بیماران کلیوی که به کم خونی و کاهش تولید گلبول های قرمز دچار می شوند، مفید است. در یکی از بزرگترین کارآزمایی های بالینی که به سرپرستی دکتر Dana Miskulin(در مرکز پزشکی Tufts) و همکارانش بر روی 276 بیمار دیالیزی انجام شد، گزارش شد که مکمل یاری ویتامین D برای 6 ماه نتوانست نیاز بیماران دیالیزی را به داروهای کم خونی کاهش دهد. علاوه براین در این مطالعه اثر مکمل یاری ویتامین D بر اهداف ثانویه ای همچون بهبود هورمون پاراتیروئید، مقادیر شاخص های التهابی، عفونت یا رویدادهای قلبی‌عروقی نیز مشاهده نشد. محققین دلیل این عدم اثر را محدودیت توان آماری برای این شاخص های بالینی بیان کردند.  مقاله مرتبط با این مطالعه در Journal of the American Society of Nephrology (JASN) منتشر شد.

منبع:


D. C. Miskulin, et al. Ergocalciferol Supplementation in Hemodialysis Patients With Vitamin D Deficiency: A Randomized Clinical Trial. Journal of the American Society of Nephrology, 2015
 

نظرات بسته شده است.