مکمل یاری با کلسیم و ویتامین D در زنان سالمند

مصرف مکمل کلسیم و ویتامین D به طور معمول به زنان سالمند توصیه می شود؛ اما این امر در برخی زنان ممکن است سبب ترشح کلسیم به ادرار و نیز افزایش سطح کلسیم خون گردد.
در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 163 زن سالمند (57 تا 90 سال) که دارای سطح ویتامین D پایینی بودند، شرکت نمودند. شرکت کنندگان، روزانه مکمل کلسیم با دوز mg/day 1200 (میلیگیرم در روز) و دوزهای مختلفی از ویتامین D بین IU/day 4800-400 (واحد بین المللی در روز) را دریافت نمودند.
در پایان، سطح کلسیم خون حدود %9 زنان افزایش یافته بود (هیپرکلسمی) و در %31 آنان نیز سطح کلسیم ادرار بالا رفته بود (هیپرکلسیوری)، در حالیکه مقادیر نرمال مکمل را دریافت کرده و دچار هیپرپاراتیروئیدیسم – شرایطی که طی آن بدن مقادیر زیادی هورمون تنظیم کننده کلسیم را تولید می کند – نیز نبودند. این مقادیر بالای کلسیم ادرار می تواند منجر به سنگ های کلیوی و یا سایر مشکلات شود.
نکته قابل توجه در این مطالعه آنست که محققین راهی برای پیش بینی اینکه کدام افراد به احتمال بیشتری در معرض خطر این سطوح بالا قرار دارند را نیز کشف کردند. خطر هیپرکلسیوری در زنانی که کلسیم ادرار 24 ساعته آنان در ابتدای مطالعه بیشتر از 132 میلیگرم بود، 15 برابر بیشتر از کسانی بود که سطوح کلسیم ادرار نرمالی داشتند و این خطر برای زنانی که کلسیم ادرار 24 ساعته آنان در ابتدای مطالعه بیشتر از 180 میلیگرم بود، 20 برابر بیشتر می شد. اما هر یک سال افزایش سن، این خطر را %10 کاهش می داد.
محقق این مطالعه بیان کرد: حتی مکمل کلسیم با دوز متوسط mg/day 500 نیز ممکن است برای برخی زنان بسیار بالا باشد. باید کلسیم خون و ادرار پیش از شروع مکمل یاری و سه ماه پس از تجویز مکمل اندازه گرفته شود. همچنین توصیه می شود پیش از دریافت مکمل، مقدار کلسیم دریافتی از منابع غذایی نیز تعیین شود.
نکته عملی: از مصرف خودسرانه مکمل کلسیم و ویتامین D بپرهیزید. مصرف مکمل باید تحت نظر پزشک و بر اساس آزمایشات خون و ادرار باشد.

منبع:


John Christopher Gallagher, Lynette M. Smith, Vinod Yalamanchili. Incidence of hypercalciuria and hypercalcemia during vitamin D and calcium supplementation in older women. Menopause, 2014
 

نظرات بسته شده است.