مکمل یاری آهن در زنان باردار

در دوران بارداری نیاز به آهن تا دو برابر قبل از بارداری افزایش می یابد. این میزان افزایش نیاز به آهن برای رشد جفت و جنین به حدی است که به هیچ وجه از طریق مصرف مواد غذایی تامین نمی شود بنابراین مصرف یک عدد قرص آهن برای پیشگیری از کم خونی فقر آهن و عوارض ناشی از کمبود شدید و متوسط آن بر رشد و تکامل جنین و سلامت مادر از جمله مرگ و میر مادران، زایمان زودرس، رشد ناکافی جنین و افزایش خطر مرگ و میر جنین ضروری است.
به همین منظور مطالعه ای که اخیرا انجام گرفته و نتایج آن در PLOS Medicine به چاپ رسیده، انتخاب شده است و به مقایسه مکمل یاری روزانه و دوبار در هفته با قرص آهن در زنان باردار پرداخته است.
در این مطالعه زنانی از مناطق نیمه روستایی ویتنام انتخاب شدند. 426 زن روزانه تحت مکمل یاری با آهن-اسید فولیک قرار گرفتند. 425 زن، 2بار در هفته مکمل یاری با آهن-اسید فولیک و 407 زن 2بار در هفته تحت مکمل یاری با آهن- اسید فولیک به همراه ریزمغذی ها قرار گرفتند.
با توجه به نتایج به دست آمده وزن کودکان مادران شرکت کننده در مطالعه در تمام گروه ها مشابه بود و هیچ تفاوتی در نرخ نوزادان نارس، نوزادان مرده یا مرگ زودرس نوزادان وجود نداشت و در 6 ماه اولیه زندگیشان هیچ تفاوتی در سطح هموگلوبین نوزادان، شیوع کم خونی یا نرخ رشد وجود نداشت.
محققان همچنین متوجه شدند که نوزادان مادرانی که 2بار در هفته مکمل اسید فولیک-آهن دریافت کرده بودند، رشد شناختی بهتری نسبت به نوزادان مادرانی که هر روز مکمل دریافت می کردند، داشتند. همچنین نرخ بهبود در مادرانی که 2 بار در هفته مکمل یاری با آهن-اسید فولیک داشتند به طور معنی داری بالاتر بود.
نتایج این بررسی نشان داد که مکمل یاری 2بار در هفته  با آهن-اسید فولیک یا مکمل یاری با چند ریز مغذی در منطقه آسیای جنوب شرقی که شیوع کم خونی کم بوده است، نسبت به مکمل یاری روزانه با آهن-اسید فولیک تفاوت قابل توجهی را در وزن تولد یا نتایج رشد نوزادان ندارد.
001470نکته عملی: با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه مصرف 2 بار در هفته مکمل آهن-اسید فولیک در جمعیت های با شیوع کم خونی پایین تاثیرات مثبت مکمل یاری را در مادران باردار و نوزادان آنها داشته اما نیاز به بررسی های بیشتر در این زمینه است و کماکان به مصرف روزانه مکمل آهن-اسید فولیک تاکید می شود.

منبع:

PLoS Med 10(6): e1
 

نظرات بسته شده است.