مکمل ویتامین D3 و نارسایی قلبی

در آمریکا 5.1 میلیون نفر به نارسایی قلبی مبتلا هستند. نارسایی قلبی زمانی رخ می دهد که قلب قادر به پمپ کردن مقدار کافی خون غنی از اکسیژن به سراسر بدن نباشد. پیش آگهی نارسایی قلبی ضعیف بوده و تقریباً 50 درصد بیماران طی 5 سال پس از تشخیص بیماری فوت می کنند. نارسایی قلبی غالباً در میان افراد 65 سال و بالاتر رخ می دهد. در این سنین ساخت ویتامین D3 در پاسخ به نور خورشید نسبت به افراد جوان تر کمتر است.
به تازگی در مطالعه ای محققان بیش از 160 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی را مورد بررسی قرار دادند. به مدت یک سال از 80 نفر از بیماران خواسته شد که روزانه یک عدد مکمل ویتامین D3 دریافت کنند. درحالیکه سایر بیماران یک دارونما دریافت می کردند. ویتامین D3 در بدن و در پاسخ به نور خورشید ساخته می شود. در انتهای مطالعه محققان با استفاده از یک اکوکاردیوگرام تغییرات در عملکرد قلب بیماران شامل کسر جهشی یا EF (توانایی قلب برای پمپ کردن خون با هر ضربان قلب) را اندازه گیری کردند. در افراد سالم کسر جهشی 70-60 درصد است اما در این مطالعه کسر جهشی بیماران به طور میانگین 26 درصد بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در بیماران دریافت کننده دارونما عملکرد قلبی بهبود نیافت اما در بیماران دریافت کننده مکمل ویتامین D3 کسر جهشی از 26 درصد به 34 درصد افزایش یافت.
این اولین مطالعه ای است که نشان می دهد ویتامین D3 می تواند عملکرد قلبی را در افراد مبتلا به ضعف ماهیچه قلبی (نارسایی قلبی) بهبود بخشد.

منبع:


K. Witte, et al.  Effects of Vitamin D on Cardiac Function in Patients With Chronic HF: The VINDICATE Study.  Journal of the American College of Cardiology. 2016
 

نظرات بسته شده است.