مکمل روغن ماهی و پیشگیری از بیماری دیابت نوع ۲

بر اساس نتایج یکی از مقالات چاپ شده در مجله ی JCEM  نشان داده شد که دریافت در حد اعتدال مکمل روغن ماهی موجب افزایش ترشح هورمونی می شود که در جلوگیری از ابتلا به بیماری دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی و عروقی مؤثر خواهد بود. مکمل های روغن ماهی و یا کپسول های اُمگا۳ می توان موجب افزایش آدیپونکتین گردش خون شود. آدیپونکتین یک هورمون مهم و ضروری در تنظیم فرآیندهای متابولیکی به ویژه در تنظیم گلوکز خون و تعدیل ایمنی می باشد. در مطالعات انسانی نشان داده شده است که افزایش میزان آدیپونکتین موجب کاهش میزان ابتلا به بیماری دیابت نوع ۲ و بیماری کرونر قلبی می شود. به بیان جاسون وو نویسنده ی مسئول این مقاله؛ افزایش میزان آدیپونکتین بر اثر دریافت مکمل روغن ماهی در موش ها مورد تأیید قرار گرفته است ولی این اثر مفید هنوز در مورد انسان به اثبات نرسیده است. در این مطالعه ما تحقیقات مرتبط در این زمینه (اثر مکمل روغن ماهی بر میزان آدیپونکتین گردش خون)  را مورد بررسی قرار دادیم، تا بتوانیم به یک نتیجه ی کلی در این زمینه برسیم. در مجموع، ۱۴ مطالعه مورد بررسی قرار گرفت که در حدود ۶۸۲ آزمودنی در گروه تجربی و ۶۴۸ آزمودنی در گروه کنترل در این مطالعات مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که دریافت مکمل روغن ماهی موجب افزایش در حدود ۳۷/۰ میکروگرم در دسی لیتر می شود. دریافت مکمل روغن ماهی می تواند موجب افزایش میزان آدیپونکتین خون در برخی از افراد گردد. بنابراین می توان گفت که دریافت مکمل ماهی می تواند موجب افزایش میزان آدیپونکتین خون و در نتیجه اثرات مفید آن بر سوخت و ساز گلوگز و پیشگیری از ابتلا به دیابت نوع ۲ شود.

منبع:

Jason Wu, Effect of Fish Oil on Circulating Adiponectin: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials," The Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM). 2013

نظرات بسته شده است.