منابع غذایی پروتئینی و بهبود سلامت قلب و عروق

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشگاه آنجلیای شرقی نشان داد که خوردن منابع غذایی غنی از پروتئین می تواند برای سلامت قلبی مفید باشد، این شیوه درست مثل قطع عادت سیگار کشیدن یا پرداختن به فعالیت ورزشی بر سلامت قلبی اثر مفید دارد. به بیان دقیق تر، در این مطالعه نشان داده شد که دریافت اسیدهای آمینه موجود در منابع پروتئین حیوانی یا گیاهی می تواند موجب کاهش فشار خون و تنگی عروقی شود. محققین خاطر نشان کردند که دامنه این همبستگی مشابه سایر اصلاحات و عوامل مرتبط با سبک زندگی مثل دریافت نمک، فعالیت بدنی، مصرف الکل و کشیدن سیگار است. محققین در این مطالعه اثر 7 اسید آمینه را بر سلامتی 2000 زن با نمایه توده بدنی طبیعی بررسی کردند. آن ها رژیم غذایی آزمودنی ها را بررسی کردند و داده های حاصل از این تجزیه و تحلیل را با اندازه های بالینی فشار خون و تنگی و سختی عروقی مقایسه کردند. محققین دریافتند که منابع غذایی در این زمینه اهمیت زیادی دارند. افزایش دریافت اسیدهای آمینه با منشاء منبع گیاهی با کاهش فشار خون و دریافت زیاد اسیدهای آمینه با منشاء پروتئین حیوانی با کاهش سفتی و سختی عروقی همبستگی دارد. به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکتر Amy Jennings ، " یافته های حاصل از این مطالعه اثرمحافظتی چندین اسید آمینه بر سلامت قلبی و عروقی را نشان می دهد." وی در ادامه افزود:" افزایش دریافت منابع غنی پروتئینی مثل گوشت، ماهی، فرآورده های لبنی، انواع لوبیا، عدس، بروکلی و اسفناج بسیار مهم است و دسترسی آسان به آن ها روشی است برای کاهش خطر بروز بیماری های قلبی و عروقی." مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Nutrition منتشر شد.

منبع:


Amino Acid Intake Is Inversely Associated with Arterial Stiffness and Central Blood Pressure in Women' is published in the September edition of the Journal of Nutrition
 

نظرات بسته شده است.