مقادیر کم سدیم خون: عاملی برای ابتلا به بیماری قلبی و عروقی

مدارک زیادی نشان می دهند که کاهش ملایم غلظت سدیم خون (هایپوناترمی ملایم)، حتی در دامنه طبیعی و هم چنین افزایش غلظت سدیم خون- هر دو-  موجب افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی و مرگ ومیر در مردان سالمند بدون سابقه ابتلا به بیماری کرونر قلبی، نارسایی قلبی یا سکته می شود. به تازگی مطالعه ای به به سرپرستی دکترGoya Wannamethee  در این زمینه انجام شد. به بیان دکتر Wannamethee؛ " اختلالات الکترولیتی در سالمندان رایج است و متخصصین باید مقادیر سدیم خون افراد مسن حتی اگر در دامنه طبیعی باشد را پایش کنند. وجود هایپوناترمی ملایم بدون ابتلا به نارسایی عملکردی کلیوی یا استفاده از دیورتیک ها نیاز به ارزیابی بیشتر برای وجود سایر عوامل خطر ابتلا به بیماری قلبی و عروقی یا سایر بیماری های مرتبط مثل التهاب مزمن دارد. محققین در این مطالعه 7735 مرد را در دامنه سنی 40 تا 59 سال بررسی کردند. آزمودنی ها بین سال های 1978 تا 1980 و سپس در سال های 199801تا 2000 پیگیری شدند. در طی دوره پیگیری 528 مورد برای ابتلا بیماری قلبی و عروقی و 837 مرگ گزارش شد. مقادیر سدیم خون آزمودنی ها در دوره پیگیری ارزیابی شده بود. هایپوناترمی؛ سدیم کمتر از 136 میلی اکی والان در نظر گرفته شد که در مجموع 7/6 درصد جمعیت به آن مبتلا بودند و هایپرناترمی؛ سدیم بیشتر از 145 میلی اکی والان که 8/1 درصد جمعیت به آن مبتلا بودند. یافته ها نشان داد مردانی که غلظت سویم خون آن ها کمتر از 139 میلی اکی والان بود بیشتر در معرض ابتلا به بیماری قلبی و عروقی قرار داشتند. مقاله مرتبط با این مطالعه در  Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseasesمنتشر شد.

منبع:


Wannamethee G, Shaper G, Lennon L, et al. Mild hyponatremia, hypernatremia, and incident cardiovascular disease and mortality in older men: A population-based cohort study. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2015; DOI:10.1016/j.numecd.2015
 

نظرات بسته شده است.