مصرف میوه فراوان و کاهش خطر اتساع عروق شکمی

علاوه بر مزایای فراوان مصرف میوه و سبزی، پژوهشگران به تازگی یافته اند که مصرف میوه فراوان خطر ابتلا به آنوریسم (اتساع عروق ) آئورت شکمی را که وضعیتی مرگ آور است کاهش میدهد.
دکتر Otto Stackelberg و همکارانش در سوئدبیش از 80 هزار فرد 46 تا 84 ساله را به مدت 13 سال مورد بررسی قرار دادند. شرکت کننده ها از لحاظ میزان مصرف میوه در طول روز به چهار گروه تقسیم شدند. در طول این مدت بیش از 1000 نفر به اتساع عروق آئورت شکمی مبتلا شدند که در 222 نفر به پارگی آن منجر شد.
در مقایسه با گروهی که کمترین میزان مصرف میوه در طول روز را داشنند (کمتر از 1 واحد در روز) افرادی که بیشترین میزان میوه (یعنی بیشتر از 2 واحد در روز) را مصرف می کردند 25% کمتر خطر ابتلا به اتساع عروق آئورت شکمی و 43% کمتر خطر پارگی آن را داشتند.
هم چنین در مقایسه با افرادی که در طول روز میوه مصرف نمی کنند، مصرف بیش از 2 واحد میوه در روز خطر ابتلا به آنوریسم آئورت شکمی را تا 31% و خطر پارگی آئورت شکمی را تا 39% کاهش میدهد.
به گفته پژوهشگران، آنوریسم آئورت شکمی اغلب بدون علائم و در بیش از 5/4% از مردان بالای 65 سال رخ میدهد. در زنان این میزان کمتر است.

منبع:

Otto Stackelberg, et al “Fruit and vegetable consumption with risk of abdominal aortic aneurysm “Circulation, published online August 2013

نظرات بسته شده است.