مصرف میوه آووکادو و کاهش احساس گرسنگی

میوه آووکادو مملو از آنتی اکسیدان ها و اسیدهای چرب امگا 3 می باشد. این میوه حاوی 72% آب بوده و 7/1 کیلو کالری در هر گرم این ماده غذایی وجود دارد؛ بنابر این در دسته غذاهای با چگالی کالری متوسط تقسیم بندی می شود. آووکادو شامل کمترین میزان شکر در هر واحد در مقایسه با دیگر میوه های تازه می باشد. احساس سیری عامل مهمی در کنترل وزن می باشد زیرا افرادی که احساس سیری می کنند، کمتر از میان وعده ها در بین وعده های غذاییشان استفاده می کنند. مطالعه ای که اخیراً انجام شده است نشان داده است که اضافه کردن نصف این میوه به ناهار روزانه می تواند حس گرسنگی را کاهش دهد.
پژوهشگرانی از دانشگاه Loma Linda  واقع در کالیفرنیا، در یک مطالعه کراس اور(cross over 3×3)  26 فرد بالغ با متوسط سن 11± 8/40 سال و BMI : 4/2±1/28  سالم که دارای اضافه وزن بودند را انتخاب کرده و آنها را در صرف ناهار به 3 گروه تقسیم کردند: A: بدون آووکادو B: افزودن آووکادو به ناهار و C: جایگزین کردن بخشی از ناهار با آووکادو. این مطالعه در 3 روز مجزا با فاصله یک هفته انجام شد. به تمامی افراد شرکت کننده هر سه نوع رژیم  با فاصله یک هفته داده شد.
از افراد شرکت کننده میزان احساس سیریشان در طی 5-3 ساعت بعد پرسیده شد. سطح قند و انسولین خون بیماران پیش و پس از مطالعه بررسی شد.
با اضافه کردن نصف آووکادو به ناهار روزانه، شرکت کننده ها توانستند حدود 40% کالری دریافتی خود را طی 3 ساعت و 28% کالری را طی 5 ساعت پس از ناهار نسبت به گروه کنترل کاهش دهند. میزان انسولین خون در افرادی که با ناهارشان آووکادو مصرف کرده بودند به طور معنی داری پایین تر از گروه کنترل بود.
محققان این مطالعه بر این باورند نتایج حاصل از این تحقیق می تواند زمینه مطالعات بعدی در زمینه نقش این میوه در کنترل دیابت و تنظیم وزن را فراهم آورد.
نکته عملی: این مطالعه نشان می دهد مصرف میوه آووکادو به علت داشتن چگالی بالای مواد مغذی، سبب  افزایش احساس سیری شده و در نتیجه می تواند ما را در کنترل کالری دریافتی کمک  نماید.
منبع:


 Wien S, Haddad E, Oda K, Sabate J. A randomized 3×3 crossover study to evaluate the effect of Hass avocado intake on post-ingestive satiety, glucose and insulin levels, and subsequent energy intake in overweight adults. Nutrition Journal. 2013.
 

نظرات بسته شده است.