مصرف قهوه از بروز سرطان کولورکتال پیشگیری می کند.

در آمریکا سرطان کولورکتال (سرطان روده بزرگ) دومین سرطان شایع در میان مردان و زنان بوده و سالانه بیش از 95000 مورد جدید سرطان کولون و 39000 مورد جدید سرطان رکتال تشخیص داده می شود.
محققان در مطالعه ای اطلاعات مربوط به 5145 فرد مبتلا به سرطان کولورکتال و 4097 فرد سالم را مورد مطالعه قرار دادند. شرکت کنندگان پرسشنامه بسامد خوراک شامل دریافت روزانه انواع قهوه (اسپرسو، فوری، بدون کافئین و فیلتر شده) و مصرف روزانه سایر نوشیدنی ها را تکمیل کردند. همچنین پرسشنامه ای شامل اطلاعات مربوط به سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان، میزان فعالیت بدنی، استعمال دخانیات و سایر عواملی که می توانند در بروز سرطان کولورکتال موثر باشند، را تکمیل نمودند.
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نوشیدن یک تا دو سروینگ قهوه در روز (که به عنوان مصرف متوسط قهوه در روز تعریف می شود) در مقایسه با مصرف مقادیر کمتر قهوه، با کاهش خطر سرطان کوکورکتال تا 26 درصد مرتبط بود. همچنین خطر بروز سرطان کولورکتال در شرکت کنندگانی که بیشتر از 5/2 سروینگ قهوه در روز مصرف می کردند 50 درصد کمتر بود. نه تنها این یافته ها بعد از در نظر گرفتن سایر عوامل خطر موثر در بروز سرطان کولورکتال باقی مانند بلکه محققان دریافتند که مصرف تمام انواع قهوه (حتی قهوه بدون کافئین) با کاهش خطر این نوع سرطان مرتبط است. این امر نشان می دهد که کافئین به تنهایی مسئول خواص مفید قهوه نیست. محققان معتقدند که کافئین و پلی فنول هر دو دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بوده و می توانند سرعت رشد سلول های سرطانی کولون (روده بزرگ) را کاهش دهند.
منبع:


Stephen Gruber, et al. Coffee consumption and the risk of colorectal cancer. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 2016
 

نظرات بسته شده است.