مصرف فرآورده های سویا و محافظت از اثرات جانبی داروها

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که مصرف سویا نقش محافظتی در برابر اثرات مضر داروهای مختل کننده عملکرد غدد درون ریز مثل بیس فنول A بر باروری زنان دارد. بیس فنول A در بطری های پلاستیکی آب و نیز در لایه محافظتی داخل کنسروها وجود دارد. در ادرار بیش از 90 درصد مردم آمریکا بیس فنول A وجود دارد. این شرایط، قرارگیری زیاد در معرض این ماده شیمیایی را پیشنهاد می کند. مدارک اپیدمیولوژیک نشان می دهد که این ماده شیمیایی موجب ناباروری زنان می شود. در حالی که نتایج حاصل از مطالعات حیوانی نشان می دهد که تأثیرات این ماده شیمیایی را می توان به واسطه مصرف رژیم های غذایی حاوی سویا در حیوانات کاهش داد، این اولین مطالعه انسانی است که به بررسی این موضوع می پردازد. پژوهشگران در این مطالعه 239 زن را در بین سال های 2007 تا 2012 بررسی کردند. داده های حاصل از میزان مصرف فرآورده های سویا از طریق پرسشنامه در آزمودنی ها جمع آوری شد.  به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Jorge E Chavarro؛ "ما دریافتیم که احتمال باروری زنانی که تحت درمان های ویژه در این زمینه قرار دارند با میزان ماده شیمیایی بیس فنول A در ادرار آن ها تا حدود 50 درصد همبستگی دارد. بنابراین، این مطالعه لزوم تمرکز بر تأثیرات جانبی آلاینده های محیطی بر عوامل مرتبط با سبک زندگی مثل رژیم غذایی برجسته می سازد." یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism منتشر شد.

منبع:


J Clin Endocrinol Metab. Published online January 27, 2016
 

نظرات بسته شده است.