مصرف سویا با بهبود علائم یائسگی مرتبط است.

در حال حاظر درمان های پزشکی مانند درمان جایگزینی هورمون برای بهبود علائم مرتبط با یائسگی وجود دارد. با این حال، به علت برخی پیامدهای منفی درمان جایگزینی هورمون بر روی سلامت قلب و عروق و سرطان سینه امروزه 40 تا 50 درصد زنان در کشورهای غربی به استفاده از درمان های جایگزین و مبتنی بر گیاهان روی آورده اند. در این راستا طیف گسترده ای از گیاهان مانند سویا به علت داشتن فیتواستروژن می توانند سبب بهبود علائم یائسگی شوند.
در یک مطالعه متاآنالیز که محققان هلندی با همکاری دانشگاه کمبریج انجام داده اند تاثیر درمان های گیاهی بر روی علائمی مانند گرگرفتگی، تعریق شبانه و خشکی واژینال مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور اطلاعات مربوط به 6653 زن که در 62  مطالعه شرکت کرده بودند، ارزیابی شد.
نتایج نشان داد استفاده از فیتواستروژن ها با کاهش گرگرفتگی روزانه و خشکی واژینال مرتبط بود اما تاثیری بر روی تعریق شبانه نداشت. استفاده از فیتواستروژن ها به تنهایی مانند دریافت ایزوفلاون های سویا از طریق رژیم غذایی و مکمل با بهبود گرگرفتگی و خشکی واژینال در ارتباط بود. استفاده از چند نوع گیاه با کاهش کلی علائم همراه بود. اکثر مطالعاتی که تاکنون  انجام شده به علت حجم کم نمونه، دوره پیگیری کوتاه و کیفیت پایین مطالعه دارای محدودیت هایی بوده اند. بنابراین به اعتقاد محققان به منظور تعیین  ارتباط بین مصرف گیاهان با سلامت دوران یائسگی نیاز به انجام مطالعات بیشتر است.
منبع:


Use of Plant-Based Therapies and Menopausal Symptoms: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA, 2016
 

نظرات بسته شده است.