مصرف زیاد نوشیدنی های حاوی شکر موجب بروز دیابت نوع 2 می شود

یافته های حاصل از یک مطالعه نشان داد که مصرف زیاد نوشیدنی های حاوی شکر به عنوان بخشی از یک برنامه غذایی بدون کیفیت می تواند نقش زیادی در افزایش شیوع دیابت نوع 2 داشته باشد. مصرف چندین نوع نوشیدنی با خطر دیابت نوع 2 همراه است؛ دریافت چای و قهوه موجب کاهش خطر شیوع دیابت نوع 2 می شود و دریافت نوشیدنی های شیرین موجب افزایش خطر بروز این بیماری می گردد. یافته های موجود در زمینه آب میوه ها و نوشیدنی های حاوی شیرین کننده های مصنوعی متناقض است. هنگامی که نوشیدنی ها یک بخش از برنامه غذایی و سبک زندگی باشند، فرضیه محققین این است که دریافت زیاد این نوشیدنی ها ( آب میوه، نوشیدنی های حاوی شکر، نوشیدنی های حاوی شیرین کننده های مصنوعی، قهوه و چای) ممکن است با برخی ویژگی های عمومی رژیم غذایی همراه باشد که به مشکل شدن ارزیابی همبستگی بین این نوشیدنی ها و بروز بیماری منجر می شود. محققین 25112 آزمودنی در وامنه سنی 74-45 که حدود 60 درصد زن بودند را بررسی کردند. آزمودنی های این مطالعه به دیابت، سرطان یا بیماری قلبی و عروقی مبتلا نبودند و نمایه توده بدنی آن ها 6/25 کیلوگرم بر متر مربع بود. داده های مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های حاصل نشان داد که دریافت زیاد نوشیدنی های حاوی شکر با کاهش کیفیت رژیم غذایی همبستگی معناداری داشت، به عبارت دیگر با افزایش دریافت نوشیدنی های شیرین میزان دریافت میوه، سبزی، ماست، غلات صبحانه و مواد غذایی غنی از فیبر کاهش یافته بود.

منبع:


The above post is reprinted from materials provided by Diabetologia
 

نظرات بسته شده است.