مصرف زیاد نمک برای کبد مضر است

مزه نمک به عنوان یک طعم دهنده در هر بشقاب غذایی یافت می شود. با وجود این، به خوبی شناخته شده است که دریافت زیاد نمک موجب افزایش فشارخون می شود و این وضعیت نیز می تواند با مخاطراتی همراه باشد. یافته های حاصل از یک مطالعه حیوانی در انجمن شیمی آمریکا نشان داد که رژیم غذایی پر نمک می تواند موجب آسیب به کبد و نیز رویان در حال رشد نیز شود. بدن ما به مقادیر بسیار اندک نمک نیاز دارد- دولت آمریکا دریافت روزانه یک قاشق جایخوری نمک را در افراد سالم توصیه کرده است. در میان سایر عمکلردهای سدیم، یون سدیم ماده معدنی است که به تنظیم حرکت آب در بدن و نیز هدایت پیام های عصبی کمک می کند. باوجود این اکثر افراد در دریافت این ماده معدنی افراط دارند. برخی از پژوهش ها نشان دادند که علاوه بر افزایش فشار خون، دریافت زیاد سدیم می تواند برای کبد آسیب زا باشد. پژوهشگران در این مطالعه به ارزیابی سازوکار سلولی این آسیب پرداختند. آن ها در این مطالعه رژیم غذایی پرنمک را در موش ها اِعمال کردند و به طور مشابه رویان را نیز در معرض چنین محیطی قرار دادند. افرایش دریافت سدیم موجب چندین تغییر در کبد حیوانات شامل تغییر ساختار سلولی، افزایش مرگ سلولی و کاهش تکثیر سلول های کبدی شد. همگی این تغییرات با پیشبرد فیبروزه شدن کبد همراه بود. علاوه براین در این مطالعه پژوهشگران دریافتند که سلول های آسیب دیده تحت تأثیر افزایش دریافت سدیم مازاد را می توان با ویتامین C حیا کرد. مقاله مرتبط با این مطالعه در ACS' Journal of Agricultural and Food Chemistry  منتشر شد.

منبع:


Guang Wang, et al.  Liver Fibrosis Can Be Induced by High Salt Intake through Excess Reactive Oxygen Species (ROS) Production. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2016
 

نظرات بسته شده است.