مصرف آنتی بیوتیک ها در بارداری و خطر چاقی کودک

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه کلومبیا نشان داده شد؛ احتمال ابتلا به چاقی در سن 7 سالگی در کودکانی که در سه ماه دوم و سوم در معرض آنتی بیوتیک قرار گرفته اند، زیاد است. علاوه بر این یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که احتمال بروز چاقی در فرزندان مادرانی که برای زایمان تحت عمل سزارین قرار گرفته اند بیشتر از مادرانی است که به طور طبیعی زایمان کرده اند. در مطالعات پیشین نشان داده شده بود که اِعمال آنتی بیویک در مراحل اولیه زندگی می تواند خطر بروز چاقی را افزیش دهد، با وجود این در پژوهش حاضر برای اولین بار نشان داده شد که بین بروز چاقی فرزند و دریافت آنتی بیوتیک مادر در سه ماه دوم و سوم همبستگی مثبتی وجود دارد. آنتی بیوتیک ها بر روی میکروب های بدن مادر اثر می گذارند و می توانند از طریق جفت وارد جریان خون جنین شوند. مدارک موجود نشان می دهد که باکتری هایی که به طور طبیعی در روده وجود دارند نقش مهمی را در سلامتی ایفا می کنند و عدم تعادل آن ها می تواند موجب بروز بسیاری از بیماری ها گردد. عدم تعادل در وضعیت و انتقال باکتری ها از مادر به کودک موجب بروز بسیاری از بیماری ها از جمله چاقی می شود. در این مطالعه کودکان 436 مادر به مدت 7 سال پیگیری شدند. تجزیه و تحلیل حاصل از داده های آماری مطالعه نشان داد که دریافت آنتی بیوتیک در سه ماهه دوم و سوم موجب افزایش 84 درصدی خطر بروز چاقی در نسل بعدی می گردد.

منبع:


N T Mueller, et al. Prenatal exposure to antibiotics, cesarean section and risk of childhood obesity. International Journal of Obesity, 2014
 

نظرات بسته شده است.