مشکلات جدی درانتظار کودکان چاق

خطرات بیماری های قلبی و دیابت در کودکان چاق به اثبات رسیده است و در حال حاضر مطالعه جدید نشان داده است، کودکان چاق در معرض خطر بالاتری برای آسم، ناتوانایی های یادگیری و اختلال بیش فعالی می باشند.
دکتر Neal Halfon و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیا به بررسی اثرات چاقی بر کودکان پرداخته و به این نتیجه رسیدند؛ چاقی دوران کودکی نه تنها می تواند عوارض طولانی مدت و در بزرگسالی برای آنها در پی داشته باشد بلکه این مشکل می تواند اثرات سریعی نیز بر سلامت و بهداشت روانی داشته باشد.
در این مطالعه پژوهشگران به بررسی وزن و سایر داده های مرتبط با سلامت در بیش  از 43 هزار کودک 10 تا 17 ساله پرداختند. 11% کودکان دچار اضافه وزن و 16% چاق بودند. نتایج نشان داد احتمال وضعیت سلامتی ضعیف درکودکان چاق دو برابر بیشتر است. هم چنین کودکان چاق احتمال بیشتری برای محدودیت های فعالیتی، عدم کسب نمره قبولی، درونی کردن مشکلات و بیماری های رفتاری مثل ADHD یا ناتوانی های یادگیری دارند. مشکلات مربوط به ماهیچه ها، استخوان ها و مفاصل نیز شایع تر است.  خطر بروز مشکلاتی مثل آسم، آلرژی، سردرد، عفونت گوش در کودکان چاق به روشنی بالاتر بود. به طور کلی احتمال داشتن بیشتر از سه مشکل روحی، جسمی و رشدی در کودکان چاق دو برابر کودکان با وزن نرمال بود.
پژوهشگران این مطالعه این نتایج را دلیل خوبی برای اندیشیدن  به عادات سالم به منظور کنترل وزن برای تمام خانواده ها دانستند.

منبع:

Neal Halfon et al “Associations Between Obesity and Comorbid Mental Health, Developmental, and Physical Health Conditions in a Nationally Representative Sample of US Children Aged 10 to 17”Academic Pediatrics Volume 13, Issue 1 , Pages 6-13, January 2013

نظرات بسته شده است.