مشاغل پراسترس و خطر بروز سکته قلبی

یافته های حاصل از یک مطالعه متاآنالیز نشان داد که مشاغل پراسترس به ویژه در زنان با افزایش خطر بروز سکته قلبی همبستگی مثبت دارند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکترDingli Xu ؛ "مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان داده اند که مشاغل پراسترس با ابتلا به بیماری کرونر قلبی همبستگی دارد. با وجود این، مطالعات موجود در این زمینه و در رابطه با گروه های شغلی مختلف یافته های متناقضی را ارایه داده اند." وی در ادامه افزود: " ما در این مطالعه متاآنالیز داده های بیش از 130000 فرد را بررسی کردیم و دریافتیم که مشاغل پراسترس با ابتلا به سکته قلبی به ویژه سکته ایسکمی در ارتباط هستند." در مجموع، در این مطالعه 6 پژوهش در زمینه رابطه بین مشاغل پراسترس و ابتلا به بیماری قلبی بررسی شد. در این مطالعه مشاغل به 4 گروه تقسیم شدند؛ مشاغل غیرفعال با نیاز و کنترل حداقل مانند سرایداری و کار در معدن، مشاغل با استرس و نیاز کم ولی با کنترل زیاد مانند علوم طبیعی و مهندسی، مشاغل پراسترس با نیاز بالا و کنترل کم مثل کارمندان و مشاغل فعال با نیاز بالا و کنترل زیاد مثل معلمین و پزشکان. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که احتمال بروز سکته قلبی در مشاغل با استرس زیاد در مقایسه با مشاغل با استرس کم 22درصد است. در بین انواع سکته های قلبی، نوع ایسکمی با مشاغل پراسترس به ویژه در زنان در ارتباط است. به بیان محققین؛ " سازوکارهای بسیاری در این رابطه دخالت دارند، مهم ترین آن ها این است که مشاغل پراسترس به رفتارهای ناسالم مرتبط با سبک زندگی مثل سیگار کشیدن، رژیم نامطلوب و عدم تحرک منجر می شود." مقاله مرتبط با این مطالعه در مجلهNeurology منتشر شد.

منبع:


Neurology. Published online October 14, 2015
 

نظرات بسته شده است.