مشاغل شیفت شب باعث چاقی می شوند

محققین دانشگاه Colorado at Boulder در یک مطالعه جدید نشان دادند؛ افرادی که در شیفت شب کار می کنند و شب کار هستند، در طی 24 ساعت انرژی کمتری در مقایسه با افرادی که برنامه کاری شان صبح است، می سوزانند. این شرایط موجب افزایش وزن و خطر بروز چاقی می شود. محققین در این مطالعه 14 آزمودنی سالم را به مدت 6 روز ارزبایی کردند. در دو روز اول آزمودنی ها برنامه طبیعی از لحاظ ساعات خواب و بیداری داشتند. سپس به مدت سه روز برنامه آن ها عوض شد، یعنی روز و شب آن ها با یکدیگر جابجا شد. در طی دوره مطالعه وعده های آزمودنی ها به طور دقیق کنترل می شد. هنگامی که ساعات روز و شب آزمودنی ها با یکدیگر جابجا شد، میزان کالری دریافتی شان مشابه زمانی بود که سعات خواب و بیداری منظمی داشتند. میزان ساعات خواب آزمودنی ها نیز مشابه بود آن ها در هر دو برنامه 8 ساعت در شبانه روز می خوابیدند. یافته ها نشان داد که کل انرژی مصرفی آزمودنی ها زمانی که برنامه خواب و بیداری طبیعی شان مختل می شود،  کاهش می یابد.  به بیان نویسنده مسئول این مقاله؛ دکترKenneth Wright، " هنگامی که افراد شب کار هستند میزان کالری مصرفی شان کاهش می یابد و همین موضوع می تواند در طولانی مدت موجب افزایش وزن گردد، مگر این که کالری دریافتی خود را محدود کنند. " مقاله مرتبط با این مطالعه درProceedings of the National Academy of Sciences منتشر شد.

منبع:


Andrew W. McHill, et al. Impact of circadian misalignment on energy metabolism during simulated nightshift work. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014.
 

نظرات بسته شده است.