محیط دور کمر با سرطان

یافته های حاصل از یک مطالعه جدید نشان داد که به ازای هر یک سانتی متر افزایش محیط دور کمر، خطر بروز سرطان روده به طور معناداری افزایش می یابد. در مجموع، در حال حاضر مدارکی در مردان وجود دارد که نشان می دهد افزایش محیط دور کمر در سنین میانسالی با افزایش خطر ابتلا به سرطان روده همراه است. یافته های حاصل از این مطالعه در بیست و سومین همایش گاستروانترولوژی ( علم مطالعه دستگاه گوارش) در اسپانیا و توسط  John Mathers ، پروفسور تغدیه انسانی از دانشگاهNewcastle  انگلیس ارایه شد. به بیان دقیق تر، یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که به ازای هر 5 واحد افزایش نمایه توده بدنی ( BMI) احتمال ابتلا به سرطان کولورکتال حدود 15 درصد افزایش می یابد. به بیان پروفسورJohn Mather ؛" در مجموع، مدارک موجود نشان می دهد که افزایش محیط دور کمر در مردان میانسال با افزایش احتمال ابتلا به سرطان روده همبستگی دارد." وی در ادامه افزود: " خطر بروز سرطان کولورکتال در مردانی که به ازای هر سال یک سانتی متر افزایش محیط دور شکمی داشته اند، تا 60 درصد افزایش می یابد. این افزایش ابتلا به سرطان ممکن است به دلیل التهاب مزمن ناشی از چاقی باشد. بیماران مبتلا به سندرم لینچ در مقایسه با افراد سالم، و به دلیل نقص ژنتیکی ماده ویژه ترمیم DNA بیشتر در معرض ابتلا به سرطان روده قرار دارند. محققین بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه پیشنهاد کردند که اصلاح سبک زندگی به ویژه نوع رژیم غذایی و فعالیت بدنی نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بروز سرطان روده در افراد چاق دارد.

منبع:


The above post is reprinted from materials provided by Spink Health.2015
 

نظرات بسته شده است.