محل تجمع چربی در بدن برابتلا به فشار خون مؤثر است

محققین آمریکایی در مطالعه ای دریافتند که تجمع چربی در ناحیه ی شکمی در مقایسه با تجمع چربی در سایر نقاط بدن اثر بیشتری بر ابتلا به فشارخون دارد. به بیان دقیق تر، افرادی که به چاقی شکمی مبتلا هستند در مقایسه با سایر افرادی که چاق هستند ولی تجمع چربی شکمی ندارند، بیشتر در معرض ابتلا به فشار خون قرار دارند. چاقی به عنوان یکی از عوامل خطر ابتلا به فشارخون یا پرفشاری خون شناخته شده است، و به طور گسترده ای تأکید شده است که محل تجمع چربی می تواند بر شاخص های سلامتی به ویژه سلامت قلبی و عروقی مؤثر باشد. با وجود این، هنوز مطالعه ای به ارزیابی ارتباط بین محل تجمع چربی و ابتلا به فشار خون نپیرداخته است. بدین منظور، محققین در این مطالعه 903 بیمار را که در مطالعه قلب دالاس شرکت کرده بودند را برای 7 سال از نظر فشارخون پیگیری کردند. در مدت پژوهش، آزمودنی ها از لحاظ فشار خون  ارزیابی شدند. علاوه براین، محل تجمع و میزان تجمع چربی احشایی در داخل شکم آن ها نیز از طریق اسکن بررسی شد. به طور کلی، دو نوع الگوی تجمع چربی در بدن وجود دارد؛ چاقی سیبی شکل و چاقی گلابی شکل. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که 25 بیماران به فشارخون مبتلا شدند، و در بررسی های دقیق تر آماری مشخص شد که فشار خون با چاقی سیبی شکل ارتباط مستقیمی دارد. مقاله ی مرتبط با این مطالعه در Journal of the American College of Cardiology منتشر شد. 
 
منبع:
 
Alvin Chandra, et al. The Relationship of Body Mass and Fat Distribution With Incident Hypertension. Journal of the American College of Cardiology, 2014.
 

نظرات بسته شده است.