مت فورمین در بهبود BMI کودکان چاق مفید است

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، درمان با مت فورمین اثرات سودمندی بر بهبود نمایه توده بدنی(BMI) و سطح گلوکز ناشتا در کودکان چاق دارد. این مطالعه نشان داد که اثرات کاهش در BMI برای مدت 6 ماه باقی می ماند.
چاقی دوران کودکی در دو دهه گذشته د رجهان افزایش یافته است و این امر با افزایش آمار دیابت نوع 2 که قبلا تنها در بزرگسالان تشخیص داده می شد، مرتبط است.
این مطالعه در شش مرکز غدد و متابولیسم اطفال در انگلستان انجام شده و شامل 151 کودک چاق مبتلا به هیپر انسولینمی، اختلال گلوکز ناشتا یا اختلال تحمل گلوکز بود. شرکت کنندگان این مطالعه به دو گروه تقسیم شده، یک گروه به مدت 6 ماه از مت فورمین و گروه دیگر از دارونما استفاده کردند. سطح گلوکز ناشتا، انسولین و نمایه توده بدنی  این افراد قبل  و بعد از مطالعه اندازه گیری شد.
بعد از 6 ماه در گروه دریافت کننده مت فورمین کاهش BMI و هم چنین کاهش سطح گلوکز ناشتا مشهود بود در حالیکه در گروه پلاسیبو تغییری دیده نشد. نتایج نشان داد مت فورمین می تواند BMI و سطح گلوکز خون در کودکان چاق را بهبود بخشد اما اثرات درازمدت مانند کاهش خطر بروز دیابت به مطالعات بیشتری نیازمند است. یافته های این مطالعه شواهدی مبنی بر مفید، امن و قابل تحمل بودن دوره درمانی با مت فورمین در کودکان چاق  را ارائه میدهد.

منبع:

Deborah Kendall et al “Metformin in Obese Children and Adolescents: The MOCA Trial," appears in the January 2013 issue of JCEM

نظرات بسته شده است.