متفورمین بر کاهش وزن نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 اثری ندارد

یافته های حاصل از یک کارآزمایی بالینی شامل نوجوانان چاق و دارای اضافه وزن که به دیابت نوع 1 مبتلا بودند، نشان داد که افزودن داروی متفورمین به انسولین تزریقی اثر معناداری بر بهبود کنترل شاخص قندی در طول مدت 6 ماه نداشت. نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 که چاق هستند یا دارای اضافه وزن می باشند به مشکلات سوخت و سازی بسیاری دچار می شوند. در این نوجوانان دوز بالایی از انسولین برای مقابله با مقاومت به انسولین ناشی از چاقی مورد نیاز است و این شرایط موجب بروز اختلالاتی در کنترل قندخون و متعاقب آن افزایش وزن بیشتر می گردد. متفورمین یک داروی کاهنده قندخون است که به طور رایج برای درمان دیابت نوع 2 بکار می رود. مطالعات پیشین که اثر متفورمین را بر کنترل قندخون نوجوانان مبتلا به دیابت نوع 1 ارزیابی کرده اند، به یافته های متناقضی دست یافتند. محققین در این مطالعه 140 نوجوان ( در دامنه سنی 12 تا 19 سال) مبتلا به دیابت نوع 1 ( به طور میانگین 7 سال) برای دریافت متفورمین ( تعداد = 71) ( 2000 میلی گرم در روز یا کم تر) و یا دارونما ( تعداد= 69) به مدت 6 ماه ارزیابی کردند. محققین دریافتند که هیچ تفاوت معنادار یا کلینیکی در طول 26 هفته در پایش مقادیر گلوکز خون مشاهده نشد. محققین، دلیل عدم تغییر مقادیر قندخون را مدت زمان دوره پژوهش ندانستند. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله JAMA منتشر شد.

منبع:


Ingrid M. Libman, et al. Effect of Metformin Added to Insulin on Glycemic Control Among Overweight/Obese Adolescents With Type 1 Diabetes. JAMA, 2015
 

نظرات بسته شده است.